Öğretim Programı

Bologna Yılı
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE101 Osmanlı Türkçesine Giriş I Evet Evet 2 + 2 3 5
TDE107 Edebiyat Bilgileri I Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE109 Türkiye Türkçesi Grameri I Evet Evet 3 + 0 3 3
TDE111 Edebiyat ve Felsefe Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE113 Kompozisyon I Evet Evet 2 + 2 3 4
TDE115 Yeni Türk Edebiyatı I Evet Evet 3 + 0 3 5
TDE117 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE119 Eski Türk Edebiyatı I Evet Evet 3 + 0 3 5
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 23 30
2. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 2
KRP102 Kariyer Planlama Evet Evet 1 + 0 1 2
TDE102 Osmanlı Türkçesine Giriş II Evet Evet 2 + 2 3 5
TDE104 Eski Türk Edebiyatı II Evet Evet 3 + 0 3 5
TDE108 Edebiyat Bilgileri II Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE110 Türkiye Türkçesi Grameri II Evet Evet 3 + 0 3 3
TDE112 Edebiyat ve Sosyoloji Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE114 Kompozisyon II Evet Evet 2 + 2 3 4
TDE116 Yeni Türk Edebiyatı II Evet Evet 3 + 0 3 5
TDE118 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II Evet Evet 2 + 0 2 2
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 24 32
3. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ING201 Yabancı Dil I Evet Evet 2 + 0 2 2
PF3YY Pedagojik Formasyon 3YY Hayır Evet 0 + 0 0 0
SECMES3YY TDE 3. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 0 + 0 6 6
TDE201 Osmanlı Türkçesi Grameri I Evet Evet 2 + 2 3 4
TDE203 Eski Türk Edebiyatı III Evet Evet 3 + 0 3 5
TDE207 Türk Halk Edebiyatı I Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE209 Orhon Türkçesi Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE211 Türkiye Türkçesi Sözdizimi I Evet Evet 3 + 0 3 4
TDE213 Yeni Türk Edebiyatı III Evet Evet 3 + 0 3 5
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İBSPF101 Eğitime Giriş Hayır Evet 3 + 0 3 4
İBSPF107 Eğitim Psikolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 4
TDE251 Diksiyon Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE265 Yaratıcı Drama I Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE269 Tasavvufi Türk Edebiyatı I Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE271 Doğaçlama I Hayır Evet 2 + 0 2 2
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE259 Sözlükbilim Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE263 Doğu Dilleri : Farsça I Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE273 Eski Türk Edebiyatında Türler Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE267 Mitoloji Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE255 Şiir Çözümlemeleri Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE253 Edebiyat Teorileri I Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE261 Doğu Dilleri : Arapça I Hayır Evet 2 + 0 2 2
Toplam : 24 30
4. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ING202 Yabancı Dil II Evet Evet 2 + 0 2 2
PF4YY Pedagojik Formasyon 4YY Hayır Evet 0 + 0 0 0
SECMES4YY TDE 4. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 0 + 0 6 6
TDE202 Osmanlı Türkçesi Grameri II Evet Evet 2 + 2 3 4
TDE204 Eski Türk Edebiyatı IV Evet Evet 3 + 0 3 5
TDE208 Türk Halk Edebiyatı II Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE210 Eski Uygur Türkçesi Evet Evet 2 + 0 2 2
TDE212 Türkiye Türkçesi Sözdizimi II Evet Evet 3 + 0 3 4
TDE214 Yeni Türk Edebiyatı IV Evet Evet 3 + 0 3 5
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İBSPF102 Öğretim İlke ve Yöntemleri Hayır Evet 2 + 0 3 4
İBSPF108 Öğretim Teknolojileri Hayır Evet 2 + 0 2 3
TDE252 Edebi Akımlar Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE254 Edebiyat Teorileri II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE256 Roman Çözümlemeleri Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE260 Metinbilim Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE262 Doğu Dilleri : Arapça II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE264 Doğu Dilleri : Farsça II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE266 Yaratıcı Drama II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE268 Türk Mitolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE270 Tasavvufi Türk Edebiyatı II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE272 Doğaçlama II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE274 Eski Türk Edebiyatında Tarzlar Hayır Evet 2 + 0 2 2
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 2
Toplam : 24 30
5. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
PF5YY Pedagojik Formasyon 5YY Hayır Evet 0 + 0 0 0
SECMES5YY TDE 5. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 0 + 0 8 8
TDE301 Eski Türk Edebiyatı V Evet Evet 3 + 0 3 6
TDE305 Batı Edebiyatı Evet Evet 2 + 0 2 3
TDE307 Türk Halk Edebiyatı III Evet Evet 2 + 0 2 3
TDE309 Karahanlı Türkçesi Evet Evet 2 + 0 2 4
TDE311 Yeni Türk Edebiyatı V Evet Evet 3 + 0 3 6
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İBSPF103 Sınıf Yönetimi Hayır Evet 2 + 0 2 3
İBSPF106 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Hayır Evet 3 + 0 3 4
TDE367 Edebiyat ve Müzik I Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE371 Doğaçlama III Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE373 Oyunculuk I Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE375 Mensur Eser Türleri Hayır Evet 2 + 0 2 2
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE361 Genel Dil Bilim Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE369 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE365 Kıpçak Türkçesi Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE351 Medya Okuryazarlığı Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE353 Güzel Konuşma ve Yazma Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE363 Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatı Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE359 Mazmunlar Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE355 Halk Bilimi I Hayır Evet 2 + 0 2 2
Toplam : 20 30
6. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
PF6YY Pedagojik Formasyon 6YY Hayır Hayır 0 + 0 0 0
SECMES6YY TDE 6. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 0 + 0 8 8
TDE302 Eski Türk Edebiyatı VI Evet Evet 3 + 0 3 6
TDE306 Eski Anadolu Türkçesi Evet Evet 2 + 0 2 3
TDE308 Türk Halk Edebiyatı IV Evet Evet 2 + 0 2 3
TDE310 Harezm Türkçesi Evet Evet 2 + 0 2 4
TDE312 Yeni Türk Edebiyatı VI Evet Evet 3 + 0 3 6
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İBSPF104 Özel Öğretim Yöntemleri Hayır Hayır 3 + 0 3 4
İBSPF105 Rehberlik ve Özel Eğitim Hayır Hayır 3 + 0 3 4
TDE352 Çağdaş Eleştiri Kuramları Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE354 Eleştirel Okuma Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE356 Halk Bilimi II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE358 Eski Türk Edebiyatında Hikaye Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE362 Göstergebilim Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE364 Çağatay Türkçesi Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE366 Tiyatro Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE368 Çocuk Edebiyatı Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE370 Dil ve Edebiyat Araştırma Yöntemleri Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE372 Edebiyat ve Müzik II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE374 Edebiyat ve Sinema Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE376 Doğaçlama IV Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE378 Oyunculuk II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE380 Matematiksel Bakış Hayır Evet 2 + 0 2 2
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE382 Edebî Üsluplar ve Sebk-i Hindî Hayır Evet 2 + 0 2 2
Toplam : 20 30
7. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
PF7YY Pedagojik Formasyon 7YY Hayır Hayır 0 + 0 0 0
SECMES7YY TDE 7. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU Hayır Evet 0 + 0 6 6
TDE401 Eski Türk Edebiyatı VII Evet Evet 3 + 0 3 6
TDE405 Türk Halk Edebiyatı V Evet Evet 2 + 0 2 3
TDE407 Çağdaş Türk Lehçeleri I Evet Evet 2 + 0 2 4
TDE409 Yeni Türk Edebiyatı VII Evet Evet 3 + 0 3 6
TDE473 Türkçenin Öğretimi Evet Evet 2 + 0 2 5
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
İBSPF109 Öğretmenlik Uygulaması Hayır Hayır 1 + 8 5 10
TDE451 Eski Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE455 Şuara Tezkireleri Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE465 Anlambilim Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE477 Oyunculuk III Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE479 Seminer I Hayır Evet 0 + 2 1 2
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE469 Yorum Bilim Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE463 Türkçenin Güncel Soruları Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE453 Yeni Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE459 Edebi Eleştiri I Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE467 Etimoloji Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE461 Türk Edebiyatının Klasikleri Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE457 Karşılaştırmalı Edebiyat Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE475 Dünya Edebiyatları Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE471 Türk Dünyası Edebiyatları I Hayır Evet 2 + 0 2 2
Toplam : 18 30
8. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
SECMES8YY TDE 8. YARIYIL SEÇNELİ DERS GRUBU Hayır Evet 0 + 0 6 6
TDE402 Eski Türk Edebiyatı VIII Evet Evet 3 + 0 3 6
TDE406 Türk Halk Edebiyatı VI Evet Evet 2 + 0 2 3
TDE408 Çağdaş Türk Lehçeleri II Evet Evet 2 + 0 2 4
TDE410 Yeni Türk Edebiyatı VIII Evet Evet 3 + 0 3 6
TDE476 Türk Dili ve Edebiyatının Öğretimi Evet Evet 2 + 0 2 5
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
ISL413 Girişimcilik I Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE454 Türk Şerh Edebiyatı Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE456 Şiir Poetikaları Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE458 Türk Dünyası Edebiyatları II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE460 Edebi Eleştiri II Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE462 Bilim Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE466 Altayistik Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE468 Yazma Eserler Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE470 Türk Kültür Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE472 Türk Dili Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE474 Çağdaşlaşma ve Edebiyat Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE478 Oyunculuk IV Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE480 Seminer II Hayır Evet 0 + 2 1 2
UNI101 Üniversite Seçmeli Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE452 Belagat Hayır Evet 2 + 0 2 2
TDE464 Anadolu ve Rumeli Ağızları Hayır Evet 2 + 0 2 2
Toplam : 18 30