Öğretim Programı

Bologna Yılı
1. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Evet Evet 2 + 0 2 2
FIZ101 Fizik I Evet Evet 3 + 0 3 5
ING101 İngilizce I Evet Evet 2 + 0 2 2
INS101 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Evet Evet 2 + 2 3 6
INS103 İnşaat Mühendisliğine Giriş Evet Evet 2 + 0 2 2
KIM103 Genel Kimya Evet Evet 3 + 0 3 5
MAT101 Matematik I Evet Evet 4 + 0 4 6
TDB101 Türk Dili I Evet Evet 2 + 0 2 2
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 21 30
2. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
AIB102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 2 + 0 2 2
FIZ102 Fizik II Evet Evet 3 + 0 3 5
ING102 İngilizce II Evet Evet 2 + 0 2 2
MAT102 Matematik II Evet Evet 4 + 0 4 5
TDB122 Türk Dili II Evet Evet 2 + 0 2 2
INS102 Yapı Teknolojisi Evet Evet 2 + 2 3 3
INS104 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Evet Evet 2 + 0 2 3
INS108 Lineer Cebir Evet Evet 3 + 0 3 4
INS106 Statik Evet Evet 3 + 0 3 4
KRP102 Kariyer Planlama Evet Evet 1 + 0 1 2
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 25 32
3. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
INS203 Mukavemet I Evet Evet 4 + 0 4 6
INS209 Akışkanlar Mekaniği Evet Evet 4 + 0 4 4
INS211 Mühendislik Jeolojisi Evet Evet 3 + 0 3 3
INS201 Diferansiyel Denklemler Evet Evet 4 + 0 4 5
INS205 Olasılık ve İstatistik Evet Evet 3 + 0 3 3
INS207 Malzeme Bilimi Evet Evet 3 + 0 3 3
INS213 Sayısal Analiz Evet Evet 3 + 0 3 3
INS3.YY Üniversite Seçmelisi Hayır Evet 2 + 0 2 3
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
US203 Çevre ve Enerji Hayır Evet 2 + 0 2 3
US205 Davranış Bilimine Giriş Hayır Evet 2 + 0 2 3
US209 İletişim Tekniği Hayır Evet 2 + 0 2 3
US211 İş Psikolojisi Hayır Evet 2 + 0 2 3
US213 İşletme Yönetimi Hayır Evet 2 + 0 2 3
US215 Kültür Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 3
US217 Sanat Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 3
US219 Sivil Toplum Organizasyonları Hayır Evet 2 + 0 2 3
US221 Uygarlık Tarihi Hayır Evet 2 + 0 2 3
US227 Girişimcilik II Hayır Evet 2 + 0 2 3
US231 Trafik Güvenliği Hayır Evet 2 + 0 2 3
US233 İnovasyon Hayır Evet 2 + 0 2 3
US201 Bilim Tarihi ve Felsefesi Hayır Evet 2 + 0 2 3
US207 Girişimcilik Hayır Evet 2 + 0 2 3
Toplam : 26 30
4. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
INS200 Yapı Statiği I Evet Evet 3 + 0 3 5
INS202 Mukavemet II Evet Evet 3 + 0 3 6
INS204 Ölçme Bilgisi Evet Evet 2 + 2 3 4
INS210 Hidrolik ve Hidroloji Evet Evet 4 + 0 4 4
INS208 Karayolu Mühendisliği Evet Evet 3 + 0 3 4
INS4.YY Fakülte Seçmelisi Hayır Evet 2 + 0 2 3
INS206 Yapı Malzemeleri Evet Evet 2 + 2 3 4
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
MS301 Endüstri İlişkileri Hayır Evet 2 + 0 2 3
MS305 Teknoloji Felsefesi Hayır Evet 2 + 0 2 3
MS307 Mühendisler İçin Yönetim Hayır Evet 2 + 0 2 3
MS311 Kalite Yönetim Sistemleri ve Uygulaması Hayır Evet 2 + 0 2 3
MS313 Toplam Kalite Yönetimi Hayır Evet 2 + 0 2 3
MS315 İş Güvenliği Hayır Evet 2 + 0 2 3
MS317 İş Hukuku Hayır Evet 2 + 0 2 3
MS309 Mühendislik Etiği Hayır Evet 2 + 0 2 3
MS303 Meslek Hastalıkları Hayır Evet 2 + 0 2 3
Toplam : 21 30
5. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
INS301 Betonarme I Evet Evet 4 + 0 4 5
INS303 Zemin Mekaniği Evet Evet 3 + 2 4 5
INS307 Çelik Yapılar Evet Evet 3 + 0 3 5
INS309 Yapı Statiği II Evet Evet 3 + 0 3 5
INS311 Metraj ve Keşif Hesapları Evet Evet 3 + 0 3 4
INS5.YY Bölüm Seçmeli 3-1 Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS5.YY Bölüm Seçmeli 3-2 Hayır Evet 3 + 0 3 3
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
INS351 Sulama-Kurutma Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS329 Bina Bilgisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS331 Özel Betonlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS355 Beton Teknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS335 Lifli Betonlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS343 Mesleki Bilgisayar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS337 Polimer Betonlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS347 İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS321 Şehircilik Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS327 Teori ve Uygulamada Heyelanlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS353 Yapı Fiziği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS325 Ahşap Yapılar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS356 Teknik İngilizce Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS323 Su Kaynakları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS345 Demiryolu Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS339 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS341 Ulaştırma Yapıları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS333 Zemin İncelemeleri ve Arazi Deneyleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS321 Şehircilik Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS323 Su Kaynakları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS325 Ahşap Yapılar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS327 Teori ve Uygulamada Heyelanlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS329 Bina Bilgisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS331 Özel Betonlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS351 Sulama-Kurutma Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS353 Yapı Fiziği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS355 Beton Teknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS335 Lifli Betonlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS337 Polimer Betonlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS339 İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS341 Ulaştırma Yapıları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS343 Mesleki Bilgisayar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS347 İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS333 Zemin İncelemeleri ve Arazi Deneyleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS345 Demiryolu Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS356 Teknik İngilizce Hayır Evet 3 + 0 3 3
Toplam : 23 30
6. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
INS300 Betonarme II Evet Evet 3 + 0 3 5
INS302 Yapı İşletmesi Evet Evet 3 + 0 3 4
INS306 Temel Mühendisliği I Evet Evet 4 + 0 4 6
INS304 Yapı Dinamiği Evet Evet 3 + 0 3 4
INS6.YY Bölüm Seçmeli 3-3 Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS6.YY Bölüm Seçmeli 3-4 Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS360 Proje Bilgisi ve Bilgisayar Destekli Tasarım Evet Evet 2 + 2 3 4
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
INS350 Su Getirme ve Atıksu Uzaklaştırma Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS332 Kompozit Malzemeler Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS334 İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS342 İnşaat SözleşmelerininYönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS336 Yüksek Durabiliteli Betonlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS326 Su Yapıları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS338 Beton Yollar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS352 Restorasyon Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS322 Sonlu Elemanlar Yöntemi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS340 Demiryolu Ulaştırması Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS308 Mühendislik Ekonomisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS320 Ulaştırma Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS330 Dinamik Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS327 Zemin İyileştirme Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS328 Geoteknikte Bilgisayar Uygulamaları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS320 Ulaştırma Sistemleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS322 Sonlu Elemanlar Yöntemi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS326 Su Yapıları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS328 Geoteknikte Bilgisayar Uygulamaları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS330 Dinamik Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS332 Kompozit Malzemeler Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS352 Restorasyon Teknikleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS334 İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS336 Yüksek Durabiliteli Betonlar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS338 Beton Yollar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS340 Demiryolu Ulaştırması Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS342 İnşaat SözleşmelerininYönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS350 Su Getirme ve Atıksu Uzaklaştırma Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS327 Zemin İyileştirme Yöntemleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS308 Mühendislik Ekonomisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
Toplam : 22 29
7. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
INS401 İş Yeri Eğitimi Evet Evet 4 + 0 4 5
INS403 İş Yeri Uygulaması Seçmeli Evet Evet 0 + 28 18 30
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
Toplam : 22 35
8. Yarıyıl Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
INS402 Bitirme Çalışması Evet Evet 0 + 2 1 7
INS404 Betonarme Yapı Tasarımı Evet Evet 2 + 2 3 7
INS8.YY Bölüm Seçmeli Tasarım Hayır Evet 2 + 2 3 7
INS8.YY Bölüm Seçmeli 4-1 Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS8.YY Bölüm Seçmeli 4-2 Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS8.YY Bölüm Seçmeli 4-3 Hayır Evet 3 + 0 3 3
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat Kredi AKTS
INS443 Su Getirme ve Atıksu Uzaklaştırma Tasarımı Hayır Evet 2 + 2 3 7
INS 433 Sulama-Kurutma Projesi Hayır Evet 2 + 2 3 7
INS442 Mimari Tasarım Hayır Evet 2 + 2 3 7
INS448 Ulaştırma Projesi Hayır Evet 2 + 2 3 7
INS446 Yapı İşletmesi Projesi Hayır Evet 2 + 2 3 7
INS441 Çelik Yapı Tasarımı Hayır Evet 2 + 2 3 7
INS445 Zemin Yapıları Tasarımı Hayır Evet 2 + 2 3 7
INS400 Su Yapıları Projesi Hayır Evet 2 + 2 3 7
INS417 Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS420 Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS416 Prefabrik Yapılar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS424 Betonarme Kalıpları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS428 Hazır Beton Teknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS440 Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS433 Beton Teknolojisi Laboratuvarı Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS426 Yapı Maliyeti Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS427 Şantiye Tekniği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS432 İnşaat Hukuku Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS434 Temel Mühendisliği II Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS415 Şev Stabilizasyonu Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS418 Tünel Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS411 Kıyı ve Liman Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS421 Performansa Dayalı Tasarım Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS412 Betonarme III Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS419 Betonarme Yüksek Yapılar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS423 Yapısal Deprem Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS429 Ön Gerilmeli Beton Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS430 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS425 Geoteknik Araştırmalar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS411 Kıyı ve Liman Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS412 Betonarme III Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS415 Şev Stabilizasyonu Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS416 Prefabrik Yapılar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS417 Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS418 Tünel Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS419 Betonarme Yüksek Yapılar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS420 Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS421 Performansa Dayalı Tasarım Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS422 Toprak İşleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS423 Yapısal Deprem Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS424 Betonarme Kalıpları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS425 Geoteknik Araştırmalar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS426 Yapı Maliyeti Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS427 Şantiye Tekniği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS428 Hazır Beton Teknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS429 Ön Gerilmeli Beton Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS430 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS432 İnşaat Hukuku Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS434 Temel Mühendisliği II Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS440 Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS433 Beton Teknolojisi Laboratuvarı Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS411 Kıyı ve Liman Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS412 Betonarme III Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS414 İleri Beton Teknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS415 Şev Stabilizasyonu Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS416 Prefabrik Yapılar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS417 Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS418 Tünel Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS419 Betonarme Yüksek Yapılar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS420 Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS421 Performansa Dayalı Tasarım Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS422 Toprak İşleri Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS423 Yapısal Deprem Mühendisliği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS424 Betonarme Kalıpları Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS425 Geoteknik Araştırmalar Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS426 Yapı Maliyeti Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS427 Şantiye Tekniği Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS428 Hazır Beton Teknolojisi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS429 Ön Gerilmeli Beton Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS430 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS432 İnşaat Hukuku Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS434 Temel Mühendisliği II Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS440 Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi Hayır Evet 3 + 0 3 3
INS433 Beton Teknolojisi Laboratuvarı Hayır Evet 3 + 0 3 3
Toplam : 16 30