[] Program Hakkında

Programın temel amacı; kullanım alanı her geçen gün daha da artan lastik ve plastik mamullerin üretildiği sektörün ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve becerilere sahip,  sektörde karşılaşacak problemlerin tanımlanması veya çözümünde katkı sağlayacak donanımlı teknikerler yetiştirmektir.

 

Öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olarak verilmektedir. Oldukça geniş çalışma alanı bulunan Lastik ve Plastik Teknikerlerimiz 2 yılı bitirdikten sonra, kariyer imkanlarını devam ettirmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Kimya mühendisliği, Kimya ve İmalat mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkanına sahiptirler.

 

Programımız kapsamında öğrencilere sağlanan laboratuvar şartları onlara derslerde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratik hale dönüştürmelerinde yardımcı olmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla fabrikalara yapılan teknik geziler sayesinde programa ait bizzat uygulama alanları ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

 

Özellikle düzce yöresinde yer alan fabrikalardaki yetkililer zaman zaman lastik ve plastik teknolojisi programı öğrencilerine seminerler vermeye hatta bazı dersler için belli dönemlerde ders vermeye gelmektedirler. Bu sayede sektörde çalışan ve deneyim sahibi kişilerle öğrencilerin bir araya gelmesi öğrencilerin mesleğe ve sektöre bakış açısını değiştirmektedir.

 

Öğrencilerimizin lastik ve plastik teknolojisi programı kapsamında kazanmış oldukları bilgi, beceri ve deneyimler sayesinde Düzce yöresinde yer alan fabrikaların tümünde çalışma imkanlarına sahip olmaktadırlar. Bu imkanlar öğrencilerin kendileri tarafından oluşturulmasının yanında lastik ve plastik teknolojisi programı ve üniversite bazında fabrikalar ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda da sağlanmaktadır. Fabrikalar ile yapılan sözleşmeler gereği öğrencilerimiz öğrenim süreçleri dahilinde burs ve staj imkanlarından faydalanmaktadır. Ayrıca öğrenim süreçlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz sözleşmeler gereği fabrikalarda rahatlıkla iş bulabilmektedir.

[] Amaç
Lastik ve plastik mamullerin üretilmesinde kullanılan makinelerin gerekli bakımını yapabilen; Temel elektrik-Elektronik bilgisine sahip, alanında yeterli düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip, mesleki Temel Kimya, Organik ve Polimer Kimyası bilgisine sahip, işletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, kalite kontrol işlemlerini, Araştırma- Geliştime (Ar-Ge) ve Ürün Geliştirme departmanında çalışabilecek teknik alt yapıya sahip bireyler yetiştirmek.
[] Hedef
Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir bölüm olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lastik ve Plastik Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Programın temel amacı; kullanım alanı her geçen gün daha da artan lastik ve plastik mamullerin üretildiği sektörün ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve becerilere sahip,  sektörde karşılaşacak problemlerin tanımlanması veya çözümünde katkı sağlayacak donanımlı teknikerler yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel Kimya, Organik ve Polimer Kimyası bilgisine sahip olmak; Ekstrüzyon Teknolojisine vakıf olmak ve makinelerini kullanmak
2 Lastik ve plastik mamullerin imalat sürecini bilmek; Lastik ve plastik hammaddeleri üretime hazırlamak, laboratuvar faaliyetlerini yürütmek
3 Lastik ve plastik mamullerinin üretilmesinde kullanılan makinelerin gerekli bakımını yapabilmek; Temel elektrik-Elektronik ve Makina bilgisine sahip olmak
4 Kalite kontrol işlemlerini yürütebilmek; Araştırma - Geliştime (Ar-Ge) departmanında çalışabilecek teknik alt yapıya sahip olmak; Ürün geliştirme çalışmalarında bulunabilmek
5 Takım çalışması yapabilecek; Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma ve bunu gerçekleştirebilmek için bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilmek
6 Bir konu hakkında araştırma yapabilme, sayısal verileri yorumlama-değerlendirme, rapor hazırlama ve yazılı-sözlü olarak sunma; iletişim tekniklerini kullanabilmek
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve iş organizasyonu yapmak, okuduklarını, dinlediklerini, gördüklerini, anladıklarını ve düşündüklerini söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir şekilde ifade etmek
8 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, Auto cad, internet teknolojileri, ofis, yazılımlarını kullanabilmek
9 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
10 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Otomotiv sanayi ülkemizde en gelişmiş 3 sektör içerisinde yer almaktadır. Lastik ve Plastik Teknikerleri; Otomotiv sanayisinde taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi lastik ile plastik mamuller imali üzerine çalışan fabrika ve atölyelerde iş bulabilmektedirler. Özellikle otomotiv sanayisindeki gelişmeler, ülkemizdeki motorlu taşıt sayısındaki artış ve eğitim yerlerinin sınırlı olması, mesleğe talebi arttırmaktadır. Lastik ve plastik teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniştir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Lastik ve Plastik Teknolojisi” Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınav’ında başarılı oldukları takdirde;

1-Fen Edebiyat Fakültesi “Kimya Bölümü”

2-Mühendislik Fakültesi “Kimya Mühendisliği”

3-Mühendislik Fakültesi “İmalat Mühendisliği”
4-Mühendislik Fakültesi "Polimer Mühendisliği"

Lisans Programına dikey geçiş yapabilirler.

[] Program Yapısı
 • Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı, 88 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, resmi ve özel kurum ve kuruluşların lastik ve plastik, kimya, laboratuvar birimlerinde yapabilirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları

Lastik ve Plastik Teknolojisi Programında mevcut olan toplam derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az  2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir., T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Haydar GÖKSU
E-Mail:haydargoksu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Haydar GÖKSU
     haydargoksu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hüsnü GERENGİ
     husnugerengi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Haydar GÖKSU
     haydargoksu@duzce.edu.tr