[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Açelya Betül GÖNÜLLÜ
     acelyagonullu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fehime Elem YILDIRIM
     fehimeyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe USLU POOYANI
     ayseuslupooyani@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Öğr. Gör. Hüseyin BARAN
     huseyinbaran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Tuğba AKGÜR
     tugbaakgur@duzce.edu.tr