[] Program Hakkında

Çağdaş eczacılık uygulamalarının temellerini kazandırmak üzere yurt içi ve yurt dışı örnekler incelenerek tasarlanmıştır. Meslek ile ilgili bilgilere birinci dönemden başlanması hedeflenmektedir. Beraberinde ilk iki yıl temel eczacılık bilimleri ile ilgili derslerden oluşmaktadır. Farmasötik bilimlerde teorik ve pratik dersleri 3. ve 4. Sınıf derslerinde yoğunlaşmaktadır. Beşinci sınıf ise bitirme projesi, serbest eczane eczacılığı, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı gibi eczacılık uygulama alanlarında açılan seçmeli alan dersleri ve staj çalışmasını içermektedir.

[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Fakültemizden mezun olan öğrenciler “Eczacı” unvanı alacaklardır. Mezunlarımız eczacılık alanında Yüksek Lisans Derecesi sahibi olacaktır.


[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleşmektedir. Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim uygulanmaktadır.

[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN
E-Mail:ufukkocacaliskan@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Demet ERDÖNMEZ
E-Mail:demeterdonmez@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Dekan
     Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN
     ufukkocacaliskan@duzce.edu.tr

 • Dekan Yard.
     Doç. Dr. Ceyhan HACIOĞLU
     ceyhanhacioglu@duzce.edu.tr

 • Dekan Yard.
     Dr. Öğr. Üyesi Demet ERDÖNMEZ
     demeterdonmez@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN
     ufukkocacaliskan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN
     ufukkocacaliskan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ceyhan HACIOĞLU
     ceyhanhacioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mert İLHAN
     mertilhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir DOĞAN
     uzeyirdogan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Bahadır BÜLBÜL
     bahadirbulbul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Didem ORAL
     didemoral@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Miray İLHAN
     mirayilhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Demet ERDÖNMEZ
     demeterdonmez@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Demet ERDÖNMEZ
     demeterdonmez@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Duygu POLAT
     duygupolat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Maide ÖZTÜRK
     maideozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Dudu ALTINTAŞ
     dudualtintas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hilal İLHAN