[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR
     mfbayraktar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatih AYDIN
     fatihaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hamza AKTAŞ
     hamzaaktas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuğba TORUN
     tugbatorun@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Ebru BARIŞ
     ebrubaris@duzce.edu.tr