[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf AKEMOĞLU
     yusufakemoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Osman AKTAN
     osmanaktan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur KART
     aysenurkart@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KART
     mehmetkart@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEY GÖKÇE
     fidanozbey@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK
     hakanozak@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN
     feyzullahsahin@duzce.edu.tr