[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Emin ARSLAN
     mehmeteminarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Resul KARA
     resulkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Yılmaz KOÇAK
     yilmazkocak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. ÜMİT YURT
     umityurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Latif Onur UĞUR
     latifugur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengü SÜNBÜL GÜNER
     bengusunbulguner@duzce.edu.tr