[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali GÜRSEL
     aligursel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU
     ferzankatircioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
     gurcansamtas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ersen KURU
     ersenkuru@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Doç. Dr. Mert YILDIRIM
     mertyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Lütfullah Enes GÖĞŞEN
     enesgogsen@duzce.edu.tr