[] Program Hakkında
[] Amaç
Özgün ve bağımsız çalışmalar yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek
[] Hedef

Ülke turizmine, ekonomik ve ticari yaşama katkı verebilecek nitelikte bilimsel bilgi üretmek, özgür ve analitik düşünce sistemlerinin gelişimine katkı sağlamak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, doktor ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mevzuatında bahsedilen gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Turizm işletmeciliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve özgün sonuçlara ulaşır.
2 Turizm işletmeciliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da farklı bir alandaki bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı turizm işletmeciliği alanına uygulayabilir.
3 Turizm işletmeciliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarının genişletilmesine katkıda bulunur.
4 Genel ve alanına özgü araştırma yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
5 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, alanıyla ilgili özgün bir konudaki bir araştırmayı planlar, yürütür, değerlendirir ve rapor halinde sunar.
6 Turizm işletmeciliği alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilmek için özgün görüşler geliştirir.
7 Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan davranışlar ve yetkinlikler geliştirir.
8 Turizm işletmeciliği ile ilgili rekabet stratejileri geliştirir.
9 Makro ve mikro ölçekte turizm plan ve politikaları konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olur.
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu programdan mezun olanlar şu alanlarda çalışma imkânı bulmaktadırlar;


Devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmak,

Araştırma merkezlerinde uzman olarak görev alma,

Turizm endüstirisindeki işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek yada bu hizmetleri veren bir şirkette çalışmak ve

Turizme ilişkin belirli konularda bağımsız araştırma yapabilmektir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için notlandırma ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenmektedir.

[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü

Tam zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Muammer MESCİ
E-Mail:muammermesci@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Muammer MESCİ
     muammermesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK
     emrahozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR
     arifgungor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYA
     ramazankaya@duzce.edu.tr