[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Serkan SUBAŞI
     serkansubasi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ahmet Celal APAY
     ahmetapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cengiz GÜLER
     cengizguler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hüseyin PELİT
     huseyinpelit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mecit AKSU
     mecitaksu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN
     yusufarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Şeref KESKİN
     serefkeskin@duzce.edu.tr