[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
E-Mail:atiyeerbas@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
     atiyeerbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Dilek KONUK ŞENER
     dilekkonuk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Meryem AYDIN
     meryemaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKALIN
     ayseakalin@duzce.edu.tr