[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Enver BOZDEMİR
     enverbozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ
     yalcinkaragoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmail Hakkı ERASLAN
     hakkieraslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ÖCEL
     yusufocel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Oğuz KARA
     oguzkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nurullah KURUTKAN
     nurullahkurutkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞAHİN
     dileksahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fuat YALMAN
     fuatyalman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuncay KAP
     tuncaykap@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Ar. Gör. Dr. Ali GÜVEN
     aliguven@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Melek TERZİ ÖZMEN
     melekterzi@duzce.edu.tr