[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programı 2016-2017 akademik yılının bahar dönemi açılmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans eğitimi Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı bünyesi altında Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde verilmektedir. Alanlarında uzman akademik kadromuz öğrencilere gerek akademik geçmişlerinden yola çıkarak gerekse özel sektörde edinmiş oldukları tecrübeleri kapsamında eğitim vermektedirler.

[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları

Lisans derecesine sahip olmak,
•  Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İşletme Mühendisliği Bölümü, İşletme Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, İstatistik Bölümü, Ekonometri Bölümü, İktisat Bölümü dışından gelenlere Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülen bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.
•  Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarına katılmak.
•  Bilimsel hazırlık programı okumasına karar verilen öğrenciler, anabilim dalı başkanlığının uygun göreceği lisans derslerini alırlar. Bir öğrenci en fazla 6 adet bilimsel hazırlık dersi alabilir.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili olan projelerin planlama, programlama ve yönetme safhalarında etkinlikle rol alabilir, proje süreçlerini tasarlayabilir, proje performansını ölçebilir ve risk analizlerini yapabilir.
2 Yönetim bilişim sistemlerini analiz etme, tasarlama, hayata geçirme ve işletme ile ilgili temel yetkinliklere sahiptir. Bu süreçlere yönelik yöntemleri ve araçları etkinlikle kullanır.
3 Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik tarihi ve güncel bilgilere sahiptir.
4 Yönetim bilişim sistemleri ve yakın alanlardaki güncel teorik ve teknik gelişmeleri, akademik literatürü ve uygulamaları takip edebilir, analiz ve sentez ederek değerlendirebilir.
5 Yönetim bilişim sistemlerini kapsayan ve ilgilendiren konularda akılcı ve yenilikçi fikir ve uygulamaları ortaya koyabilir, sistem ve süreçleri yeniden tasarlayabilir.
6 Yönetim bilişim sistemlerini ve bu alanda çalışanları kapsayan konularda farklı nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilir ve bilimsel çalışmalar yürütebilir ve raporlayabilir.
7 Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili konularda temel sorunları tespit edebilir, çözümler geliştirebilir, bu çözümleri temel yönetim prensipleri ve yaklaşımları doğrultusunda hayata geçirebilir ve hedeflerle kıyaslayarak sonuçlarını değerlendirebilir.
8 Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde strateji planlama ve oluşturma faaliyetlerine etkinlikle katılabilir, üniversite-sektör işbirliğine katkı sağlayacak çalışmalar yapabilir.
9 Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili alanlarda çalışan insan kaynaklarını yönetme, kariyer planlama ve performans değerlendirme ile ilgili temel yetkinliklere sahiptir.
10 Çalışmalarını hem bağımsız hem de çok disiplinli bir takımın üyesi veya lideri olarak sürdürebilir.
11 Alanındaki hukuk ve etik kurallarını önemser ve çalışmalarını bu kurallar çerçevesinde yürütür.
12 Yönetim bilişim sistemleri alanı ile girişimcilik arasındaki ilişkileri kurabilir ve asgari girişimci özelliklerini kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İzzet KILINÇ
     izzetkilinc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gülçin ERSÖZ DEMİR
     gulcinersozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN
     muratarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Remzi BAŞAR
     remzibasar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YANARTAŞ
     mustafayanartas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP
     fatihkayaalp@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAYTAY
     aliakaytay@duzce.edu.tr