[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Fatih Çetin ÇETİNKAYA
     cetincetinkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hasan Kağan KESKİN
     kagankeskin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erol SÖZEN
     erolsozen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜVEN DEMİR
     elifguvendemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜVEN
     ufukguven@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ECEVİT
     tugbaecevit@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Beyza Kaviye ATEŞ
     beyzakaviyeates@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Behlül Bilal SEZER
     behlulbilalsezer@duzce.edu.tr