[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İlyas UYGUR
     ilyasuygur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali GÜRSEL
     aligursel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Anatoli DİMOGLO
     anatolidimoglo@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Oktay ELKOCA
     oktayelkoca@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cengiz GÜLER
     cengizguler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sıtkı AKINCIOĞLU
     sitkiakincioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali Etem GÜREL
     alietemgurel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ahmet DEMİR
     ahmetdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sema ALLI
     semaalli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. ÜMİT YURT
     umityurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat KARA
     fuatkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL
     pinarsevim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İrem DÜZDAR ARGUN
     iremduzdar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İkrime ORKAN UÇAR
     ikrimeorkanucar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Barış KANTOĞLU
     bariskantoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN
     yusufarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Aliye KAHYAOĞLU
     aliyeintepe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Şeref KESKİN
     serefkeskin@duzce.edu.tr