[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hamit SARUHAN
     hamitsaruhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Suat SARIDEMİR
     suatsaridemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
     gurcansamtas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Engin NAS
     enginnas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Menderes KAM
     mendereskam@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ
     mustafaayyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat KARA
     fuatkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERKAN
     omererkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şenol MERT
     senolmert@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Doç. Dr. Ümit AĞBULUT
     umitagbulut@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Emrah UYSAL
     emrahuysal@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Emre YÜCEL
     emreyucel@duzce.edu.tr