[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Hemşirelik bilim ve sanatının gereklerini, bireyin/ailenin/toplumun sağlığını korumada ve geliştirmede en üst düzeyde uygulayabilen
2 Sağlığın bozulduğu durumlarda bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda saptayabilen, hemşirelik bakımını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen
3 Ekip çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki sağlık ekibi üyeleri ve ilişkili olduğu diğer disiplin üyeleri ile işbirliği yapabilen ve etkili iletişim kurabilen
4 Birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimleri belirleyen ve en doğru strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak eğitim gereksinimleri uygun eğitim verebilen
5 Evrensel değerlere sahip, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin, hasta haklarının, yasal sorumluklarının bilincinde olan
6 Bilimsel yöntemi ve düşünceyi mesleki ve sosyal yaşamında kullanan, eleştirel düşünen, akademik üstünlük ve araştırma öğelerini birleştiren bir anlayışla mesleğini yapabilen
7 Bireysel ve mesleki gelişimine ilişkin sorumluluk alabilen, mesleğin gelişimi için karar alma mekanizmalarında etkin rol alan
8 Alanında ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
9 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen mezunlar vermektir
10 Türkçeyi iyi kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerisine sahip olmak
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro