[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Anatomi Doktora programında Bilim Doktoru diploması verilir. Tıp Fakültesinden ve  anatomi bölümü yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir. Program mezunları yurt içinde; devlet veya özel sektörde anatomi dersi verilen ya da anatomi bölümü olan eğitim ve araştırma kurumlarında, araştırma laboratuvar veya kurumlarında; yurt dışında da uygun eğitim araştırma kurumlarında çalışabilirler. Sınavlar pratik ve teorik olarak yapılır. Dönem içinde her bir ders için bir (1) ara sınav, bir (1) dönem sonu sınavı yapılır. Öğrenciler mezun olabilmek için;

1) 4 dönem (2 yıl) anatomi doktora eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamalıdırlar. Her ders için başarı puanı alt sınırı %70'dır.


2) En az 2 yıl zarfında tez çalışmasını tamamlamalıdırlar.[] Amaç

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Anatomi Anabilim dalının temel amacı bilimsel anlayışı benimsemiş üstün yeteneklerle donatılmış, etik ilkelere bağlı, teknolojiyi etkin kullanabilen, ülkesi ve insanlığa hizmeti benimsemiş bilim adamları yetiştirmek, bilimsel araştırma yapılmasına uygun ortam sağlamak, bilimsel araştırmaları teşvik edip yürütülmelerine katkı sağlamak ve uzmanlık eğitimi vermektir.

[] Hedef

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Anatomi Anabilim dalının temel amacı bilimsel anlayışı benimsemiş üstün yeteneklerle donatılmış, etik ilkelere bağlı, teknolojiyi etkin kullanabilen, ülkesi ve insanlığa hizmeti benimsemiş bilim adamları yetiştirmek, bilimsel araştırma yapılmasına uygun ortam sağlamak, bilimsel araştırmaları teşvik edip yürütülmelerine katkı sağlamak ve uzmanlık eğitimi vermektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Anatomi Doktora programında Bilim Doktoru diploması verilir.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Anatomi Doktora programında Bilim Doktoru diploması verilir.

[] Kayıt Kabul Şartları

Tıp Fakültesinden ve anatomi bölümü yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler mezun olabilmek için; 1) 4 dönem (2 yıl) anatomi doktora eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamalıdırlar. Her ders için başarı puanı alt sınırı %70'dır. 2) En az 2 yıl zarfında tez çalışmasını tamamlamalıdırlar.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki eğitimler ve resmi düzenlemeler Düzce Üniversitesi yönetmeliklerine göre tanınır.

[] Programın Tanımı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Anatomi Anabilim dalının temel amacı bilimsel anlayışı benimsemiş üstün yeteneklerle donatılmış, etik ilkelere bağlı, teknolojiyi etkin kullanabilen, ülkesi ve insanlığa hizmeti benimsemiş bilim adamları yetiştirmek, bilimsel araştırma yapılmasına uygun ortam sağlamak, bilimsel araştırmaları teşvik edip yürütülmelerine katkı sağlamak ve uzmanlık eğitimi vermektir.

[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.-

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
-

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkin

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
-

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
-

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
-

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bilim Doktorluğu unvanını alan mezunlar öğretim üyesi kadrolarına atanabilirler.

[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar pratik ve teorik olarak yapılır. Dönem içinde her bir ders için bir (1) ara sınav, bir (1) dönem sonu sınavı yapılır.

[] Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için;

1) 4 dönem (2 yıl) anatomi doktora eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamalıdırlar. Her ders için başarı puanı alt sınırı %70'dır.

2) En az 2 yıl zarfında tez çalışmasını tamamlamalıdırlar.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İsmail MALKOÇ
E-Mail:ismailmalkoc@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
  • Anabilim Dalı Başkanı
       Prof. Dr. İsmail MALKOÇ
       ismailmalkoc@duzce.edu.tr

  • Öğretim Üyesi
       Prof. Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU
       serdarcolakoglu@duzce.edu.tr