[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ
     ugurguvenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Murat KALE
     muratkale@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK
     aliozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ALTUN
     yusufaltun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Uğur HASIRCI
     ugurhasirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emre ÇELİK
     emrecelik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ÇALHAN
     alicalhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Salih TOSUN
     salihtosun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ahmet DEMİR
     ahmetdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. M. Kenan DÖŞOĞLU
     mehmetkenandosoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Selman KULAÇ
     selmankulac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emin YILDIRIZ
     eminyildiriz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇADIRCI
     musacadirci@duzce.edu.tr