[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Murat GENÇ
     muratgenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Volkan BİLİR
     volkanbilir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sedat KARAÇAM
     sedatkaracam@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Harika Özge ARSLAN
     harikaarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI
     senemcolakyazici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer Seyfettin SEVİNÇ
     omersevinc@duzce.edu.tr