[] Program Hakkında

2018 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan Tarih Anabilim dalı Doktora Programında; Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalları bulunmaktadır. Bu bağlamda Tarih Bölümü, tarih boyunca toplumların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda göstermiş oldukları gelişmeleri, dünya uygarlığına yapmış oldukları katkıları öğretmeyi amaçlamakta ve ilgili alanlarda akademik düzeyde araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca Tarih Bölümü, programında Düzce ve Karadeniz bölgesinin kültürel mirasına dair derslere de yer vererek mahalli tarih araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bölümde 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

[] Amaç

Tarih Bölümü'nün amacı, güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, kendine güvenen, yaratıcı düşünce sahibi, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip edebilen, sadece Türkiye değil yurtdışında da başarılı olacak öğrenciler yetiştirmek; Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Türkiye tarihini, insanlık tarihi ve dünya tarihi çerçevesinde daha iyi anlamalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak yazılı ve görsel tarih kaynakları üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. 

[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Doktora

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
E-Mail:mehmetseker@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL
E-Mail:aliertugrul@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL
     aliertugrul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cahit AYDEMİR
     cahitaydemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Zafer AKBAŞ
     zaferakbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Alev ERKİLET
     aleverkilet@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU
     gokmenkilicoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Metin KILIÇ
     metinkilic@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sabit DOKUYAN
     sabitdokuyan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İsmail YAŞAYANLAR
     ismailyasayanlar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
     mehmetseker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK
     ahmetcelik@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
     mehmetseker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi FURKAN KÜLÜNK
     furkankulunk@duzce.edu.tr