[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
E-Mail:fehmialtin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu
     maka@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nanulı KATCHARAVA
     nanulikatcharava@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Shorena LOMAIA
     shorenalomaia@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mariam SULKHANISHVILI
     mariam@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
     fehmialtin@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
     fehmialtin@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Semra YILMAZ
     semrayilmaz@duzce.edu.tr