[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
E-Mail:mehmetseker@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
  • Öğretim Üyesi
       Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
       mehmetseker@duzce.edu.tr

  • AKTS Koordinatörü
       Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
       mehmetseker@duzce.edu.tr