[] Program Hakkında

Heykel Bölümü, 2010 yılında Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Heykel Bölümü programının eğitsel odağı, teknik beceri ile sanatsal yaratıcılığı buluşturmaya yöneliktir. Bu sebeple, ders müfredatı ulusal ve uluslararası ölçütler göz önünde bulundurularak hazırlanmış kuramsal ve uygulama derslerinden oluşmaktadır. Müfredat her yıl güncellenebilir esnek bir yapıdadır ve farklı disiplinlerden atölye dersleri yer almaktadır.

Heykel Bölümü genç, çağdaş, yeniliklere açık, paylaşımcı ve insani değerleri ön planda tutan akademik kadrosuyla dikkat çekmektedir. Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim görevlisi vardır. Ayrıca farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden 2 ÖYPli Araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüz, 2016 - 2017  yılında  13 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

[] Amaç

Heykel sanatına kaynaklık edecek akademik bilgiyi üretren ve  bu alana yön verecek donanımlı sanatçıları yetiştirecek bir eğitim vermek bölümümüzün misyonudur.

[] Hedef

Heykel alanında kuramsal ve teknik anlamda tam donanımlı bireyler yetiştirerek bu alanda öncü bir kurum olarak tanınmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Heykel alanında lisans derecesi
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları


Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi Senatosunun "Özel Yetenek Sınav Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır.  
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi Senatosunun "Özel Yetenek Sınav Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır.  
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi Senatosunun "Özel Yetenek Sınav Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır.  
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi Senatosunun "Özel Yetenek Sınav Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır.  
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi Senatosunun "Özel Yetenek Sınav Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır.  

Heykel Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi Senatosunun "Özel Yetenek Sınav Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

[] Programın Tanımı

4 yıllık lisans programı

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Heykel sanatını, gerektiğinde her türlü ortamda kullanacak düzeyde teorik ve uygulamalı olarak bilir.
2 Sanat ve heykel sanatıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler.
3 Heykel eğitimindeki yöntem ve yaklaşımların gelişimini ve dönüşümünü, uygulamalara etkisi açısından değerlendirir.
4 Heykel sanatının yanında, genel anlamda sanat kültürünü ve gelişmelerini tanır
5 Sanatsal ifade biçimlerini tüm iletişim durumlarında doğru ve etkili olarak kullanır.
6 Her türlü teknolojiyi ve malzemeyi öğrenme ve uygulama sürecinde etkili olarak kullanır.
7 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
8 Diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
9 Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
10 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 Alanındaki araştırmaları ve gelişmeleri izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir.
12 Heykel dışındaki sanatsal alanları ve teknolojileri asgari düzeyde kullanır.
13 Edindiği sanat bilinci ve kültürü sayesinde kendi alanını daha iyi değerlendirme ve diğer alanlarla ilişkiler kurma becerilerini geliştirir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Heykel  Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Heykel Sanatçılığı, anıtsal ve mimari uygulamalar, çevre tasarımcılığı, özel sanat eğitimciliği, sanat danışmanlığı, üç boyutlu tasarım-uygulama alanları, 3B modelleme, animasyon,  sinema-tv ve sahne dekoratörlüğü-özel efektler gibi alanlarda çalışma olanakları vardır.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

Program Yapısı

Resim Bölümü lisans programı toplamda zorunlu dersler yerel kredi toplamı : 138,  Akts toplamı: 182
Seçmeli dersler yerel kredi toplamı : 30, 
Akts toplamı: 58 

Mezuniyet için gerekli minimum yerel kredi : 168, Akts toplamı: 240 


* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Program Yapısı

Resim Bölümü lisans programı toplamda zorunlu dersler yerel kredi toplamı : 138,  Akts toplamı: 182
Seçmeli dersler yerel kredi toplamı : 30, 
Akts toplamı: 58 

Mezuniyet için gerekli minimum yerel kredi : 168, Akts toplamı: 240 


* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Derslerin yerel kredileri 70’i seçmeli derslere ait olmak 186’dır. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir.

* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.

* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırmalarda Düzce Üniversitesi "Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"  hükümleri uygulanır. 
Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir: 

Başarı Puanı            Harf Notu                 Katsayı                 Başarı Derecesi

 90-100                     AA                            4.00                      Pekiyi
 85-89                      BA                             3.50                      İyi-Pekiyi
 80-84                      BB                             3.25                      İyi 
 70-79                      CB                             3.00                      Orta-İyi
 60-69                      CC                             2.50                      Orta 
 55-59                      DC                             2.25                      Geçer-Orta 
 50-54                      DD                             2.00                      Geçer 
 40-49                      FD                             1.50                      Geçmez
 39 ve aşağısı             FF                              0                          Geçmez 
         
                               EKS                            0/Eksik
                               DVZ                            0/Devamsız 
                               MEKS                          0/Mazeretli eksik 
                               MUAF                          0/yeterli

 Ortalamava Katılmavan Notlar
 YT                                                          Yeterli 
 YZ                                                          Yetersiz
[] Mezuniyet Koşulları

Heykel bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 70’i seçmeli derslere ait olmak 186’dır. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Heykel bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir. 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Evren SELÇUK
E-Mail:evrenselcuk@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Evren SELÇUK
     evrenselcuk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İlker YARDIMCI
     ilkeryardimci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ferhat Kamil SATICI
     ferhatkamilsatici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Evren SELÇUK
     evrenselcuk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Suzan TEPE YILMAZ
     suzantepeyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Özgür BALLI
     ozgurballi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Yeliz CANTEKİN
     yelizcantekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ahmet DOLMACI
     ahmetdolmaci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hilal İLHAN