[] Program Hakkında
[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları

Spor Yöneticiliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 48’si seçmeli derslere ait olmak üzere 191 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Spor Yöneticiliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 14 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, Ağırlıklı not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.50 düzeyinde olması ve eğitim programında bulunan kamplardan (Yaz, Kış, Dağ) birisini başarıyla tamamlamış olması gerekir.

[] Eğitim Türü
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.NedimSÖZBİR
E-Mail:nedimsozbir@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hamdi PEPE
E-Mail:hamdipepe@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Hamdi PEPE
     hamdipepe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Reşat SADIK
     resatsadik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer SİVRİKAYA
     omersivrikaya@duzce.edu.tr