[] Program Hakkında

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, günümüzde hızla değişen ve gelişen teknoloji alanında topluma değer sağlayan en önemli mühendislik dallarından birisidir.   Elektromanyetik alan teorisinden anten ve mikrodalga tekniklerine, temel elektriksel çözüm tekniklerinden büyük ölçekli tümleşik devre tasarımına, karmaşık değişkenli matematiksel analiz yöntemlerinden bulanık mantık tekniklerine, sayısal sistem tasarımından haberleşme teknolojilerine, güç elektroniğinden yüksek gerilim uygulamalarına, sembolik mantıktan yapay zekaya, biyomedikal mühendislikten mikro elektroniğe kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu mühendislik dalı enerjiden iletişime, sağlık sektöründen uzay teknolojisine, askeri haberleşmeden sanayi makinelerine, birçok alanda, diğer programlarla multidisipliner çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca zeka ve yaratıcılık odaklı çözüm ve ürünler geliştiren bir mühendislik dalıdır.

Öğrencilerimiz kendi ilgi ve yetkinliklerine göre bu alanlardan derslerini seçebilmektedirler. Bölümümüzün dersleri araştırma ve projelere dayalı yenilikçi bir yaklaşımla yapılandırıldığından öğrencilere gerçekçi mühendislik ve tasarım problemlerini öğretmeyi amaçlar.

Bölümde aktif olarak görev yapan 5 Profesör, 10 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi mevcuttur.  

Akademik kadro için tıklayınız.

https://duzce.edu.tr/akademik/fakulte/mf/eem/0fc9/akademik-kadro

[] Amaç

Misyonumuz, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında karşılaşılan problemleri tanımlamak ve çözmek için gerekli eğitim-öğretimi sağlamak ve öğrencilere destekleyici bir ortam sunmaktır. Ayrıca, mezun olacak öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra elektrik, elektronik, haberleşme sistemlerine uygulama ve geliştirme yeteneklerini kazanmalarını hedeflemekteyiz.

Misyonumuzun güncel ve ileri düzeyde olmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hususları da dikkate alıyoruz:

            1. Öğrencilerimize güncel ve yenilikçi eğitim materyalleri sunuyoruz. Elektrik ve elektronik mühendisliği alanında önemli olan konuları düzenli olarak gözden geçirerek müfredatımızı güncelliyoruz.

2. Öğrencilerimize, sektördeki son gelişmeleri takip edebilmeleri için araştırma imkanları sunuyoruz. Öğrencilerimizin, güncel araştırma konularında projeler yapmasıyla ve laboratuvar çalışmalarına katılmasıyla pratik deneyim kazanmalarını sağlıyoruz.

3. İş birliği yaptığımız sektör ve sanayi kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kuruyoruz. Bu sayede, öğrencilerimize staj ve projeler aracılığıyla gerçek hayat tecrübesi kazandırıyoruz.

           4. Öğrencilerimizi lisansüstü eğitim fırsatları hakkında bilgilendiriyor ve teşvik ediyoruz. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak daha ileri düzeyde uzmanlık kazanma imkanı sunuyoruz.

Misyonumuz doğrultusunda, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında eğitim-öğretim gören öğrencilerimizin, iş dünyasında başarılı olmalarını ve araştırma alanında katkıda bulunmalarını hedefliyoruz.

[] Hedef

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınabilirliğe sahip olmayı ve iş sahasındaki çalışmalarda istenen başarıyı elde etmeyi hedefleyen, teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme deneyimi kazandıran mezun öğrenciler yetiştirmeyi ve tercih edilen bir fakülte olmayı vizyon edinmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek için aşağıdaki detayları göz önünde bulundurur.

1. Mükemmeliyet Odaklı Eğitim: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, öğrencilere en son teknoloji ve sektörel trendlere uygun olarak güncel ve kapsamlı bir teorik bilgi sunar. Öğrencilerin temel mühendislik prensiplerini anlamalarını ve elektrik-elektronik alanında derinlemesine uzmanlaşmalarını sağlar.

2. Pratik Beceri Gelişimi: Teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümümüzün önceliklerindendir. Laboratuvar çalışmaları, projeler, stajlar ve endüstri iş birlikleri gibi uygulamalı fırsatlar, öğrencilerin gerçek hayat sorunlarına çözüm üretebilmelerini ve uygulama becerilerini geliştirmelerini sağlar.

3. Araştırma ve İnovasyon: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümümüz, öğrencilerin araştırma yeteneklerini teşvik eder ve yenilikçi düşünceyi destekler. Öğrenciler, ileri düzey araştırma projelerine katılma ve kendi projelerini geliştirme imkanına sahip olurlar. Böylelikle, teknolojik yeniliklere katkı sağlayabilen, sektöre öncülük eden mezunlar yetiştirilir.

Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, bu hedefler doğrultusunda mezunlarını iş dünyasında başarılı kılacak, sektörde tanınan ve tercih edilen mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. Bu şekilde, bölüm ulusal düzeyde saygın bir konuma gelir ve öğrenciler için tercih edilen bir eğitim kurumu olur.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2008 yılında kurulan Mühendislik Fakültesi'nin bir bölümü olarak, 2010-2011 akademik yılında, İngilizce hazırlık sınıfı ile Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bölümün temel hedeflerinden biri 8 yarı yıllık eğitim-öğretim süresince kazandırdığı analitik düşünebilme yeteneği ile ulusal ve uluslararası düzeyde teorik ve uygulamalı alanlarda mesleğini icra edebilecek Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir.

8 yarı yıllık ders programında derslerin %25'i ise seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Program içerisinde;

ü  Elektrik makinaları

ü  Elektrik tesisleri

ü  Devreler ve sistemler

ü  Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği

ü  Elektronik

ü  Haberleşme

ü  Kontrol ve Kumanda

olarak 7 anabilim dalı bulunmaktadır. Seçmeli hazırlık sınıfı ve 4 yıllık lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi olduğunu gösteren lisans diploması verilir.

Mezunlar, enerji üretim-iletim-dağıtım-tüketim, elektromekanik, güç elektroniği, haberleşme, elektromanyetik, kontrol sistemleri ve otomasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlarda istihdam edilebilirler. Ayrıca, tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı işlerde ve Ar-ge & Ür-ge faaliyetlerinde çalışabilirler.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Programdan mezun olan Elektrik-Elektronik Mühendisleri; elektrik, enerji, elektronik sistem tasarımı, elektromanyetik, üretim ve bakım, askeri haberleşme, GSM, tıp elektroniği, bilgisayar, tekstil gibi teknolojinin kullanıldığı her alanda, ilgi alanlarına göre çeşitli kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bu kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır;

-   Akademik alanda,

-   Şirketlerin Ar-Ge, Ür-Ge, pazarlama, vs. departmanlarında,

-   Devlet kurumlarının ilgili birimlerinde mühendis veya yönetici olarak,

- Sermaye ile kendi şirketlerini kurarak girişimcilik, buluşçuluk ve yenilikçilik çalışmaları yaparak çalışabilmektedirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Öğrenciler, lisans seviyesinden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapılarak Yüksek Mühendis (Master of Science) ünvanı ve doktora yaparak Doktor (Doctor of Philosophy) ünvanı kazanabilirler.

[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 38’i seçmeli derslere ait olmak 155’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir. 

[] Eğitim Türü

Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim olmak üzere verilen eğitim tam zamanlı ve Türkçedir.

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Murat KALE
E-Mail:muratkale@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Murat KALE
     muratkale@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Uğur HASIRCI
     ugurhasirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet Kenan DÖŞOĞLU
     mehmetkenandosoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Selman KULAÇ
     selmankulac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emin YILDIRIZ
     eminyildiriz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Musa ÇADIRCI
     musacadirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatih EVRAN
     fatihevran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emre ÇELİK
     emrecelik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nur SARMA
     nursarma@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UÇAR
     mehmetucar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mustafa ERTAY
     mustafaertay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Yunus BİÇEN
     yunusbicen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Erdem ELİBOL
     erdemelibol@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Emre AVCI
     emreavci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Sibel YILMAZ EKİNCİ
     sibelyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DUMAN
     mehmetduman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. ALİ İHSAN AYGÜN
     aliihsanaygun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Seda SAVAŞÇI ŞEN
     sedasavascisen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Hamdullah YOKUŞ
     hamdullahyokus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Engin AFACAN
     enginafacan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Dinçer MADEN
     dincermaden@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Selman ALKAN
     selmanalkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Osman DİKMEN
     osmandikmen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Melih AKTAŞ
     melihaktas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK
     ahmetkucuk@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Çağdaş TUNCEROĞLU
     cagdastunceroglu@duzce.edu.tr