Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
Akçakoca MYO Muh.ve Vrg. Uyg. 4.YY SECMES4YY - - - - - - - - - - -
Akçakoca MYO Muh.ve Vrg.Uyg. 3.YY SECMES3YY - - - - - - - - - - -
Araştırma Yöntem ve Teknikleri ORT3190 - - - - - - - - - - -
Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi II AİB2102 - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AIB1101 - - - - - - - - - - -
Banka Muhasebesi MUH4104 - - - - - - - - - - -
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ORT1188 - - - - - - - - - - -
Bilgi ve İletişim Teknolojisi MUH3108 - - - - - - - - - - -
Çevre Koruma MUH3119 - - - - - - - - - - -
Dış Ticaret İşlemleri MUH3122 - - - - - - - - - - -
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi MUH4121 - - - - - - - - - - -
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi MUH3123 - - - - - - - - - - -
E-Ticaret MUH3126 - - - - - - - - - - -
Finansal Kurumlar MUH4146 - - - - - - - - - - -
Finansal Yatırım Araçları MUH3128 - - - 5 4 - - - 3 - -
Finansal Yönetim ORT3197 - - - 5 4 - - - 3 - -
Genel İşletme ORT1185 - - - - - - - - - - -
Genel Muhasebe ORT1189 - - - - - - - - 5 - -
Genel Muhasebe II ORT2181 - - - - - - - - - - -
Girişimcilik ORT4184 - - - - - - - - - - -
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği MUH3136 - - - - - - - - - - -
Halkla İlişkiler MUH3137 - - - - - - - - - - -
İhtisas Muhasebeleri MUH4177 - - - - - - - - - - -
İletişim MUH3140 - - - - - - - - - - -
İlk Yardım MUH4142 - - - - - - - - - - -
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ORT4186 - - - - - - - - - - -
İnsan Kaynakları Yönetimi MUH4143 - - - - - - - - - - -
İnşaat Muhasebesi MUH3144 - - - - - - - - - - -
İstatistik MUH3145 - - - - - - - - - - -
İstatistik ORT2180 - - - - - - - - - - -
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ORT4122 - - - - - - - - - - -
İşletme Yönetimi I MUH2152 - - - - - - - - - - -
İşletme Yönetimi II MUH3153 - - - - - - - - - - -
Kalite Güvence ve Standartları MUH4156 - - - - - - - - - - -
Kalite Güvencesi ve Standartları ORT4180 - - - - - - - - - - -
Kalite Yönetim Sistemleri MUH3157 - - - - - - - - - - -
Kamu Maliyesi MUH3159 - - - - - - - - - - -
Makro Ekonomi ORT2177 - - - - - - - - - - -
Mali Tablolar Analizi MUH4164 - - - - - - - - - - -
Maliyet Muhasebesi MUH3165 - - - - - - - - - - -
Matematik MAT1101 - - - - - - - - - - -
Meslek Etiği MUH4168 - - - - - - - - - - -
Mesleki Yabancı Dil I MUH3170 - - - - - - - - - - -
Mesleki Yabancı Dil II MUH4171 - - - - - - - - - - -
Mikro Ekonomi ORT1187 - - - - - - - - - - -
Muhasebe Bilgi Sistemleri MUH3146 - - - - - - - - - - -
Muhasebe Denetimi MUH4174 - - - - - - - - - - -
Muhasebe Standartları MUH4178 - - - - - - - - - - -
Muhasebe Uygulamaları MUH4122 - - - - - - - - - - -
Paket Programlar I MUH3178 - - - - - - - - - - -
Paket Programlar II MUH4179 - - - - - - - - - - -
Pazarlama İlkeleri ORT3185 - - - - - - - - - - -
Proje MUH4182 - - - - - - - - - - -
STAJ MUH3100 - - - - - - - - - - -
Şirketler Muhasebesi MUH3184 - - - - - - - - 5 - -
Temel Hukuk ORT1186 - - - - - - - - - - -
Ticaret Hukuku ORT2178 - - - - - - - - - - -
Ticari Defter ve Belgeler MUH3121 - - - - - - - - - - -
Ticari Matematik ORT2182 - - - - - - - - - - -
Türk Dili - II TDB2122 - - - - - - - - - - -
Türk Dili I TDB1121 - - - - - - - - - - -
Vergi Hukuku MUH3193 - - - - - - - - - - -
Yabancı Dil I YDB1113 - - - - - - - - - - -
Yabancı Dil II YDB2114 - - - - - - - - - - -
Yönetim Muhasebesi MUH4195 - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0
İlişki Ağırlığı - 0 0 0 10 8 0 0 0 16 0 0