Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
Akademik Yazım Teknikleri ve Eleştirel Okuma TRZ618 - - - - - - - - - -
Alternatif Turizm ve Turistik Ürün Çeşitlendirmesi TRZ614 - - - - - - - - - -
Bilimsel Araştırma Felsefesi ve Temelleri TRZ612 10 10 10 - - - - - - -
Doktora Tezi I TRZ605 - - - - - - - - - -
Helal Turizm Teorisi TRZ623 10 10 10 - - - - - - -
Hizmet Kalitesi Yönetimi TRZ616 - - - - - - - - - -
Seminer TRZ603 - - - - - - - - - -
Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntemleri I TRZ601 - - - - - - - - - -
Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntemleri II TRZ602 - - - - - - - - - -
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri TRZ613 7 7 10 - - - - - - -
Stratejik Marka Yönetimi 653 - - - - - - - - - -
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ- SEÇMELİ DERSLER TRZ6000 - - - - - - - - - -
Turizm İşletmelerinde Finansal Analizler TRZ615 10 10 10 - - - - - - -
Turizm İşletmelerinde İnsan Davranışı TRZ621 - - - - - - - - - -
Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim TRZ607 - - - - - - - - - -
Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi TRZ619 10 10 10 - - - - - - -
Turizm Teorisinde Gelişmeler TRZ610 5 4 5 4 5 4 5 3 4 3
Turizmde Markalaşma Süreci TRZ620 5 5 4 - - - - - - -
Turizmde Pazarlama İletişimi TRZ611 - - - - - - - - - -
Turizmin Çevresel Etkileşimi ve Sürdürülebilir Turizm TRZ622 0 - - - - - - - - -
Uluslararası Gastronomi TRZ617 - - - - - - - - - -
Uluslararası Konaklama İşletmeciliği TRZ609 10 6 9 - - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi I TRZ606 - - - - - - - - - -
Yeterlilik TRZ604 - - - - - - - - - -
Yönetim ve Örgüt Teoreminde Temel Okumalar TRZ608 10 10 10 - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 10 9 9 1 1 1 1 1 1 1
İlişki Ağırlığı - 77 72 78 4 5 4 5 3 4 3