Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği İHH502 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Bilimsel Yazmaya Giriş İHH526 - - - - - - - - - - - - -
Biyoistatistik İHH525 - - 5 5 - - - - - - - - -
Diyabet ve Metabolizma Hemşireliği İHH522 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Evde Bakım Hemşireliği İHH524 5 5 - - 5 - - 5 - - - 5 5
Fizyopatoloji İHH503 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Geriatri Hemşireliği İHH521 5 5 - - 5 - - 5 - - 5 - 5
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi İHH528 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5
Hemşirelik ve Etik İHH530 - - - - - - - - - - - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği I İHH501 5 - - - 5 - - 5 5 5 - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği II İHH504 5 - - - 5 - - 5 5 5 - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği YL Seçmeli Dersler İHH900 - - - - - - - - - - - - -
Onkoloji Hemşireliği İHH520 5 - - - 5 - - 5 5 5 - - -
Sağlık Hizmetlerinde İletişim İHH529 - - - - 5 5 - - - 5 - - -
Sağlık Politikaları İHH527 3 3 - - - - - 4 - 5 5 5 5
Seminer İHH505 5 5 5 - - - - - - - - - -
Tamamlayıcı ve Bütünleşik Sağlık Uygulamaları ile Fonksiyonel Tıp İHH531 4 4 4 3 4 5 5 5 5 11 11 11 9
Tez Çalışması İHH511 5 5 5 - 5 5 - 5 5 5 - 5 -
Uzmanlık Alan Dersi İHH510 5 5 5 5 - - 5 - 5 - 5 - 5
Yoğun Bakım Hemşireliği İHH523 - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 14 11 9 7 12 7 6 12 10 11 8 8 9
İlişki Ağırlığı - 67 52 44 32 58 34 30 58 49 61 46 44 47