Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirelik KSH516 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği KSH502 3 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1
Bilimsel Yazmaya Giriş KSH513 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 1
Biyoistatistik KSH512 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği I KSH501 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II KSH503 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Doğuma Hazırlık Eğitimi KSH518 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi KSH509 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Hemşirelik ve Etik KSH511 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 1
İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinde Hemşirelik KSH515 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
KSH SEÇMELİ DERSLER KSH900 - - - - - - - - - - -
Sağlık Hizmetlerinde İletişim KSH510 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Sağlık Politikaları KSH514 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5
Seminer KSH504 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Tez Çalışması KSH521 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı KSH519 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi KSH520 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Üreme Sağlığı KSH517 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 1
İlişkili ders sayısı - 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
İlişki Ağırlığı - 79 76 77 76 80 85 76 76 78 83 47