Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği HES549 2 3 3 4 1 5 5 5 5 0
Biyoistatistik HES506 - - - - - - - - - -
Fizyopatoloji ve Hemşirelik I HES546 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2
Fizyopatoloji ve Hemşirelik-II HES548 - - - - - - - - - -
Hasta Bakım Süreci HES507 - - - - - - - - - -
Hasta Güvenliği HES510 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2
Hemşirelik Bakım Modelleri HES509 - - - - - - - - - -
Hemşirelik Esasları Eğitimi I HES502 4 5 4 5 5 3 5 5 5 3
Hemşirelik Esasları Eğitimi II HES518 - - - - - - - - - -
Hemşirelik Esasları YL Seçmeli Ders HES522 - - - - - - - - - -
Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi HES508 - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Bilgi Teknolojileri HES516 - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Etik HES512 - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I HES501 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II HES517 - - - - - - - - - -
Klinik Karar Verme HES514 - - - - - - - - - -
Kültürel Farkındalık HES515 - - - - - - - - - -
Sağlık İletişimi HES513 4 5 4 2 5 3 5 5 5 2
Sağlık Sistemi ve Temel Politikalar HES511 - - - - - - - - - -
Seminer HES519 - - - - - - - - - -
Tez Çalışması HES521 - - - - - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi HES520 - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
İlişki Ağırlığı - 25 27 26 23 25 26 30 30 30 11