Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
Ahkam Ayetlerinin ve Hadislerinin Fıkhi Analizi TİB523 5 5 - - 5 - - - - 5
Arapça Klasik Metinler TİB562 - - - - - - - - 5 5
Arapça Öğretim Teknikleri TİB539 - - - - 5 - - - - 5
Arapçada Edebi Metinler TİB540 - - - - - - - - - -
Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri TİB501 - - - - - - - - - -
Dini Metinler TİB542 - - - - - - - 5 5 -
Erken Dönem Kelamı TİB553 5 - - - - - - - - -
Fukahanın Hadis Metodolojisi TİB549 - - - - - - - - 5 5
Güncel Arapça Metinler TİB541 - - - - 5 - - - - 5
Günümüz İslam Hukuku Problemleri TİB520 5 5 - - 5 - - 5 - -
Günümüz İslam Mezhepleri TİB534 5 - - - - - - - - -
Günümüz Kelam Problemleri TİB529 5 - - - - - - - - -
Hadis İlminde Ravi Bilgisi TİB513 - - - - - - - 5 5 5
Hadis Literatürü TİB515 - - - - - 5 - 5 5 -
Hadis Metinleri TİB518 - - - - 5 - - 5 - 5
Hadis Tahrici ve Tenkidi TİB517 - - - - - - - 5 5 5
İslam Dünyasında Hadis Tartışmaları TİB514 - - - - - - - 5 5 5
İslam Düşüncesinde Tasavvuf TİB547 5 - - - - - - - 5 -
İslam Hukuk Felsefesi TİB521 5 5 5 - - - - 5 - -
İslam Hukuk Tarihi TİB525 5 - 5 - 5 - - 5 5 -
İslam Hukuku Literatürü TİB519 - - 5 - 5 - - 5 5 5
İslam Hukuku Metinleri TİB526 - - 5 - 5 - - - 5 5
İslam Hukuku Metodolojisi TİB522 - - 5 - 5 - - 5 - -
İslam Hukukunun Genel Esasları ve Bölümleri TİB524 5 5 - - - - - 5 - -
İslam Kelamında Nübüvvet ve Mead TİB545 5 - - - - - - - - -
İslam Mezhepler Tarihi Kaynakları TİB554 5 - - - - - - - - -
İslam Mezhepleri Metodolojisi TİB533 5 - - - - - - - - -
İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları TİB532 5 - - - - - - - - -
İtikadi İslam Mezhepleri TİB528 5 - - - - - - - - -
Kaynakları ve Konusu İtibariyle Kelam İlmi TİB530 5 - - - - - - - - -
Kelam Tarihi TİB531 5 - - - - - - - - -
Klasik Hukuk Metinleri TİB551 - - 5 - 5 - - 5 - 5
Klasik Tasavvuf Metinleri I TİB555 - - - - 5 - - 5 5 -
Klasik Tasavvuf Metinleri II TİB556 - - 5 - - - - - - 5
Klasik ve Çağdaş Kelam Metinleri TİB527 5 - - - - - - - - -
Konulu Meal/Tefsir Dersleri TİB510 - - - 5 - 5 - 5 - -
Kur’an Kavramları TİB543 - - - - 5 - 5 5 5 -
Kur’an-ı Anlama Yöntemleri TİB557 - - - - 5 - 5 - - -
Kur’an-ı Anlamada Çağdaş Yaklaşımlar TİB548 - 5 - - - 5 5 - - -
Kur'an Kıssaları TİB509 - - - - - - 5 - - 5
Kur'an Meali Okuma ve Anlama Yöntemleri TİB511 - - - - - - - 5 5 -
Kur'an Tarihi TİB508 - - - - - - - - 5 5
Modern Dönem Hadis Çalışmaları TİB516 - - - - - - - 5 5 5
Osmanlı'da Tasavvuf Siyaset İlişkisi TİB550 - - - - - - - - - 5
Proje TİB544 - - - - - - - - - -
Selefiliğin Dini ve Tarihi Süreci ve Metodolojisi TİB546 5 - - - - - - - - -
Seminer TİB502 - - - - - - - - - -
Sünnetin/Hadisin Dindeki Yeri TİB512 - - - - 5 - - - 5 5
Tasavvuf Hareketleri TİB536 - - - - - - 5 - - -
Tasavvuf Istılahları TİB558 - - 5 - 5 - - - - -
Tasavvuf Istılahları TİB552 - - 5 - 5 - - - - -
Tasavvuf Metinleri TİB537 - - - - - - 5 - 5 -
Tasavvuf Tarihi Metodolojisi I TİB559 5 - - - - - 5 - - -
Tasavvuf Tarihi Metodolojisi II TİB560 - - - - - - - - 5 5
Tasavvufun Temel Kaynakları TİB535 - - - - - - - 5 5 -
Tefsir Metinleri TİB507 - - 5 - - - - 5 5 -
Temel İslam Bilimleri Seçmeli Dersler TİBSEC - - - - - - - - - -
Tercüme Teknikleri TİB538 - - - - - - - 5 - 5
İlişkili ders sayısı - 31 5 10 1 16 3 7 21 21 20
İlişki Ağırlığı - 155 25 50 5 80 15 35 105 105 100