Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14
17. Yüzyıl Felsefe Metinleri FLS220 4 4 4 4 5 4 5 4 5 - 4 5 3 3
17. Yüzyıl Felsefesi FLS202 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 3
18. Yüzyıl Felsefesi FLS301 4 4 4 4 4 5 - 5 5 4 4 5 3 3
19. Yüzyıl Felsefesi FLS302 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 3
20. Yüzyıl Felsefesi I FLS401 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5
20. Yüzyıl Felsefesi II FLS402 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler Felsefe 3YY seçmeli - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler Felsefe 4YY seçmeli - - - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler Felsefe 5YY seçmeli - - - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler Felsefe 6YY seçmeli - - - - - - - - - - - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler Felsefe 7YY seçmeli - - - - - - - - - - - - - -
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler Felsefe 8YY seçmeli - - - - - - - - - - - - - -
Ahlak Psikolojisi FLS443 4 3 2 1 5 2 3 1 2 2 5 4 4 5
Arkeolojide Felsefi Yaklaşımlar FLS339 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I AIB101 - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 - - - - - - - - - - - - - -
Beden Felsefesi FLS426 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4
Beden Sosyolojisi FLS308 2 1 0 2 3 0 0 0 - - - - - -
Bilim Felsefesi FLS411 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 4 3 2
Bilim Tarihi FLS221 3 3 3 3 4 4 3 5 2 4 3 3 3 2
Bitirme Tezi I FLS421 4 3 2 1 3 3 1 1 5 4 - 1 - -
Bitirme Tezi II FLS420 4 3 2 1 3 3 1 1 1 4 - 5 - -
Biyoloji Felsefesi FLS324 4 3 2 2 3 3 2 2 5 3 3 2 - -
Çevre Biyolojisi FLS338 4 3 2 2 3 3 2 2 5 3 3 2 - -
Çevre Felsefesi FLS224 4 3 2 1 3 3 1 1 5 4 - 5 - -
Değer Felsefesi FLS410 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 3 5 5
Değişim Sosyolojisi FLS307 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1
Dil Felsefesi FLS404 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 - -
Din Felsefesi FLS325 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 3 3 3 2
Eğitim Felsefesi FLS320 4 3 2 2 3 3 2 2 5 3 5 2 - -
Eğitim Psikolojisi FLS305 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Eleştirel Düşünme FLS223 4 3 1 0 4 1 0 0 4 2 5 1 - -
Empirizm FLS228 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 - - 2 2
Epistemoloji FLS204 4 5 4 4 5 5 3 5 2 4 1 2 - -
Eski Yunan ve Roma Tarihi FLS336 1 2 1 4 5 2 1 2 1 4 4 5 3 1
Estetik FLS403 4 3 2 2 3 3 2 2 5 3 5 2 - -
Etik FLS303 5 5 4 4 3 5 4 - - - - - - -
Etkili ve Güzel Konuşma FLS337 2 4 1 0 2 2 1 1 1 2 0 4 0 3
Felsefe Metinleri I FLS309 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 3
Felsefe Metinleri II FLS310 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 3
Felsefe ve Edebiyat FLS332 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 3 3 3 2
Felsefe ve Sanat FLS430 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4
Felsefe ve Sinema FLS436 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5
Felsefede Güncel Problemler FLS424 4 4 4 3 5 2 4 4 4 4 5 4 5 5
Felsefede Romantizm FLS329 5 5 4 5 5 4 5 5 2 3 - 3 3 2
Felsefenin Temel Problemleri FLS104 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 2 4
Felsefeye Giriş FLS103 5 5 5 4 5 6 5 5 5 4 4 4 4 5
Felsefi Antropoloji FLS326 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 3 3 - 2
Feminist Felsefe FLS428 4 3 2 2 3 3 5 2 3 3 5 2 - -
Fenomenoloji FLS409 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3
Frankfurt Okulu FLS429 3 4 3 4 3 2 1 2 2 3 5 3 1 -
Gelişim Psikolojisi FLS205 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 - -
Girişimcilik I FLS335 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Girişimcilik II FLS334 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Heidegger FLS432 5 4 3 4 4 3 5 3 2 3 4 3 2 1
Helenistik Dönem Tarihi FLS233 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
Hermeneutik FLS328 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 - 3 3 2
İlkçağ Felsefesi I FLS101 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 - -
İlkçağ Felsefesi II FLS102 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 - 4 - -
İnsan Hakları FLS225 4 3 4 3 2 4 3 3 5 3 5 5 5 5
İslam Felsefesi FLS227 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 - 2 2
KARİYER PLANLAMA KRP 102 1 0 0 - 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Kent Sosyolojisi FLS207 - - - - - - - - - - - - - -
Kişilik Kuramları FLS306 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 1
Klasik Çağ Mimarisi FLS435 - - - - - - - - - - - - - -
Klasik Mantık FLS209 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 3 1 1
Kültür Sosyolojisi FLS208 4 4 4 - - - - - - - 5 4 - -
Kültür Tarihi FLS439 - - - - - - - - - - - - - -
Metafelsefe FLS433 5 5 4 3 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3
Metafizik Problemler FLS222 5 5 4 5 - 4 5 5 2 4 3 3 3 2
Metinlerle Augustinus FLS231 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 2 5 3 2
Metinlerle Spinoza FLS226 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 2 5 - -
Mitoloji FLS230 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2
Modern Edebiyat Kuramları FLS333 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1
Modern Mantık FLS210 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 3 1 1
Naturalizm FLS422 4 3 2 2 3 3 5 2 3 3 5 2 - -
Ontoloji FLS203 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 1 1
Ortaçağ Felsefe Metinleri FLS229 4 5 4 5 3 4 3 3 3 3 1 5 - -
Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi FLS201 4 5 4 5 3 4 4 4 3 - 2 4 - -
Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı FLS437 0 0 0 - - 1 0 0 0 1 1 0 2 0
Özgürlük Problemi FLS323 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 3 3 3 2
Postmodernizm FLS431 5 5 - 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
Postyapısalcılık FLS434 4 5 5 3 2 4 1 3 2 3 4 5 1 1
Pragmatizm FLS427 4 3 2 2 3 3 5 2 3 3 5 2 - -
Psikoloji Tarihi FLS106 1 1 1 3 3 2 1 3 2 1 4 2 4 4
Psikolojiye Giriş FLS105 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4
Sartre ve Camus'de Varoluş Sorunu FLS425 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 - 5 5
Siyaset Felsefesi FLS304 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 2 4 - -
Sosyal Psikoloji FLS206 5 4 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3 5 5
Sosyoloji Tarihi FLS108 - - - - - - - - - - - - - -
Sosyolojiye Giriş FLS107 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4
Tarih Felsefesi FLS331 4 3 2 2 3 3 2 2 5 3 5 2 - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I TBT101 - - - - - - - - - - - - - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II TBT102 - - - - - - - - - - - - - -
Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi FLS438 2 2 2 0 3 0 0 2 1 3 5 4 - -
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi FLS441 - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I TDB101 - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II TDB122 - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye'de Felsefe FLS321 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 3 3 3 2
Uygulamalı Etik FLS327 4 3 2 2 3 3 2 2 5 3 5 2 - -
Varoluşçuluk FLS330 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 3 - - 2
Yabancı Dil I İNG101 4 - - - - - - - - - - - - -
Yabancı Dil II ING102 4 - - - - - - - - - - - - -
Zihin Felsefesi FLS423 4 3 2 2 3 3 5 2 3 3 5 2 - -
İlişkili ders sayısı - 88 85 84 82 82 84 83 83 83 80 76 81 55 56
İlişki Ağırlığı - 337 306 257 269 298 270 264 252 259 257 261 252 149 150