Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
Açık ve Uzaktan Öğrenme SMB01 - - 5 5 - 5 5 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 GK151 2 4 4 4 2 - 3 4 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 GK152 1 1 5 2 3 5 5 5 5
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele SGK01 - - 5 5 - 5 5 5 -
Beslenme ve Sağlık SGK02 - - 5 5 - 5 5 5 5
Bilim Tarihi ve Felsefesi SGK03 3 3 4 5 3 5 5 3 3
Bilim ve Araştırma Etiği SGK04 3 3 5 5 3 3 5 5 5
Bilişim Teknolojileri GK157 4 3 3 3 4 4 4 4 4
Çeviri İNÖ403 5 5 3 5 5 5 4 3 3
Çocuk Psikolojisi SMB18 - - 5 5 - 5 5 4 5
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 İNÖ301 5 5 5 5 5 4 5 4 4
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 İNÖ302 5 5 3 5 5 4 5 5 3
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu SMB21 - - 5 5 - 5 5 5 5
Dil Edinimi İNÖ208 5 5 4 5 5 4 4 3 4
Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 İNÖ305 5 5 4 4 5 4 4 3 4
Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 İNÖ306 5 5 5 3 4 4 4 5 5
Dil ve Toplum İSAE01 5 5 5 - 5 5 5 - -
Dilbilimi 1 İNÖ205 4 4 5 4 4 3 4 4 4
Dilbilimi 2 İNÖ206 5 5 3 3 3 5 4 5 5
Dinleme ve Sesletim 1 İNÖ105 4 2 4 3 4 - 2 3 3
Dinleme ve Sesletim 2 İNÖ106 3 3 3 2 5 2 3 5 5
Dünya İngilizceleri ve Kültür İSAE02 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Edimbilimi ve Dil Öğretimi İSAE03 5 5 4 4 5 5 5 5 5
Eğitim Antropolojisi SMB03 - - 5 5 - 5 5 5 5
Eğitim Felsefesi MB104 4 4 4 5 4 4 4 5 5
Eğitim Hukuku SMB02 - - 5 5 - 5 4 5 5
Eğitim Psikolojisi MB102 4 4 5 4 4 5 5 4 3
Eğitim Sosyolojisi MB103 5 2 2 2 3 4 4 - -
Eğitim Tarihi SMB04 - - 5 5 - 5 5 - -
Eğitimde Ahlâk ve Etik MB303 3 3 5 5 4 5 5 5 5
Eğitimde Araştırma Yöntemleri MB204 4 3 4 5 4 4 5 5 3
Eğitimde Drama SMB05 5 3 5 5 4 5 5 5 5
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme MB302 3 3 5 4 4 5 5 4 4
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler SMB06 - - - - - - - - -
Eğitimde Program Geliştirme SMB07 3 3 4 5 5 5 5 5 5
Eğitimde Proje Hazırlama SMB08 - - 5 5 - 5 5 5 5
Eğitime Giriş MB101 5 4 5 4 2 5 4 - 5
Ekonomi ve Girişimcilik SGK05 3 3 4 4 4 4 5 4 4
Eleştirel Okuma ve Yazma İNÖ207 5 4 5 5 3 3 4 5 5
Eleştirel ve Analitik Düşünme SMB09 - - 5 5 - 5 5 5 5
Geleneksel Türk El Sanatları SGK06 2 3 3 4 2 4 3 3 4
Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi SMB19 - - 5 5 - 5 5 5 5
İngiliz Edebiyatı 1 İNÖ203 5 5 3 3 3 5 5 5 4
İngiliz Edebiyatı 2 İNÖ204 4 5 3 5 5 4 4 4 3
İngilizce Ders Kitabı İncelemesi İSAE04 5 5 - - 5 - - - -
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 İNÖ303 5 4 3 4 4 5 5 5 5
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2 İNÖ304 4 5 5 4 4 4 5 4 5
İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları İNÖ201 5 5 3 3 4 5 4 3 4
İngilizce Öğretim Programları İNÖ202 4 4 4 4 4 5 5 4 5
İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme İNÖ401 3 4 5 4 4 5 5 5 5
İngilizce Öğretiminde Drama İSAE05 5 5 - - 5 - - - -
İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı İSAE06 5 5 5 - 5 - - - -
İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama İNÖ402 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar İSAE07 5 5 - - 5 - - - -
İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi İSAE08 5 5 - - 5 - - - -
İngilizcenin Yapısı İNÖ110 5 5 3 2 3 2 5 3 4
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi SGK07 - - 4 4 - 4 3 4 5
İnsan İlişkileri ve İletişim SGK08 - - 3 - - 4 5 5 5
Kapsayıcı Eğitim SMB10 - - 5 5 - 5 5 5 5
Karakter ve Değer Eğitimi SMB20 - - 5 5 - 5 5 5 5
Kariyer Planlama KRP102 - - - - - - - - -
Kariyer Planlama ve Geliştirme SGK09 - - 4 4 - 4 4 4 5
Karşılaştırmalı Eğitim SMB11 3 3 3 4 3 5 5 5 5
Kitle İletişiminde İngilizce İSAE09 5 5 5 3 5 5 5 3 4
Kültür ve Dil SGK10 - - 3 4 - 3 3 4 4
Medya Okuryazarlığı SGK17 3 3 5 5 5 4 5 5 5
Mesleki İngilizce SGK11 5 5 4 - 5 - 5 3 -
Mikro Öğretim SMB12 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Müze Eğitimi SMB13 - - 5 5 - 5 5 5 -
Okul Dışı Öğrenme Ortamları SMB14 - - 5 5 5 5 5 5 5
Okullarda Rehberlik MB404 3 2 3 3 3 3 4 5 5
Okuma Becerileri 1 İNÖ101 5 5 3 4 3 3 3 5 5
Okuma Becerileri 2 İNÖ102 5 5 3 3 4 5 3 4 4
Öğrenme Güçlüğü SMB22 - - 5 4 - 5 - - -
Öğretim İlke ve Yöntemleri MB203 4 5 5 4 3 4 4 3 4
Öğretim Teknolojileri MB201 2 3 5 3 4 4 3 3 5
Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama SMB15 - - 5 5 - 5 5 5 5
Öğretmenlik Uygulaması I MB401 3 3 3 4 5 5 4 3 5
Öğretmenlik Uygulaması II MB402 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Özel Eğitim ve Kaynaştırma MB403 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Sanat ve Estetik SGK12 3 3 3 5 4 5 5 5 5
Seçmeli 1 İSAE299 - - - - - - - - -
Seçmeli 1 SMB299 - - - - - - - - -
Seçmeli 1 SGK299 - - - - - - - - -
Seçmeli 2 İSAE298 - - - - - - - - -
Seçmeli 2 SGK298 - - - - - - - - -
Seçmeli 2 SMB298 - - - - - - - - -
Seçmeli 3 İSAE399 - - - - - - - - -
Seçmeli 3 SGK399 - - - - - - - - -
Seçmeli 3 SMB399 - - - - - - - - -
Seçmeli 4 İSAE398 - - - - - - - - -
Seçmeli 4 SGK398 - - - - - - - - -
Seçmeli 4 SMB398 - - - - - - - - -
Seçmeli 5 İSAE499 - - - - - - - - -
Seçmeli 5 SMB499 - - - - - - - - -
Seçmeli 6 İSAE498 - - - - - - - - -
Seçmeli 6 SMB498 - - - - - - - - -
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi İSAE10 5 5 5 - 5 - - - -
Sınıf Yönetimi MB301 3 3 5 5 5 5 5 5 5
Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi İSAE11 5 5 3 4 5 5 5 5 5
Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İSAE12 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sözlü İletişim Becerileri 1 İNÖ107 4 4 3 5 5 5 5 5 5
Sözlü İletişim Becerileri 2 İNÖ108 5 5 3 4 5 3 4 4 3
Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim SMB16 - - 5 5 - 5 5 5 5
Topluma Hizmet Uygulamaları GK401 3 4 5 5 3 5 4 4 5
Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi İSAE13 5 5 - - 5 - - - -
Türk Dili 1 GK155 1 3 5 5 3 5 5 5 5
Türk Dili 2 GK156 1 4 2 5 4 4 5 2 5
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB304 3 3 5 5 4 4 5 5 5
Türk Eğitim Tarihi MB202 4 4 5 4 3 3 4 3 4
Türk Halk Oyunları SGK13 - - 3 2 - 5 5 5 5
Türk İşaret Dili SGK14 - - 5 3 - 5 5 5 5
Türk Kültür Coğrafyası SGK18 - - 4 5 - 4 4 4 5
Türk Musikisi SGK15 - - 3 2 - 3 - 5 5
Türk Sanatı Tarihi SGK16 - - 3 3 - 3 - 5 5
Yabancı Dil 1 GK153 5 5 5 2 4 4 4 5 4
Yabancı Dil 2 GK154 5 4 4 4 4 4 4 4 3
Yazma Becerileri 1 İNÖ103 4 4 4 4 4 4 4 2 4
Yazma Becerileri 2 İNÖ104 4 3 3 5 5 4 5 2 3
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme SMB17 - - 5 5 - 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı - 164 167 284 253 170 267 263 252 238
İlişki Ağırlığı - 714 724 1272 1138 756 1232 1238 1167 1132