Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15
Açık ve Uzaktan Öğrenme SMB01 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi I GKZ101 2 4 4 4 2 - 3 4 - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II GKZ102 1 1 5 2 3 5 5 5 5 - - - - - -
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele SGK01 - - 5 5 - 5 5 5 - - - - - - -
Bağlamsal Dilbilgisi 1 İÖZ109 5 - - - - - - - - - - - - - -
Bağlamsal Dilbilgisi 2 İÖZ110 5 - - - 5 - - - - - - - 5 - -
Beslenme ve Sağlık SGK02 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Bilim Tarihi ve Felsefesi SGK03 3 3 4 5 3 5 5 3 3 - - - - - -
Bilim ve Araştırma Etiği SGK04 3 3 5 5 3 3 5 5 5 - - - - - -
Bilişim Teknolojileri GKZ107 4 3 3 3 4 4 4 4 4 - - - - - -
Çeviri İNÖ403 5 5 3 5 5 5 4 3 3 - - - - - -
Çocuk Psikolojisi SMB18 - - 5 5 - 5 5 4 5 - - - - - -
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 İNÖ301 5 5 5 5 5 4 5 4 4 - - - - - -
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 İNÖ302 5 5 3 5 5 4 5 5 3 - - - - - -
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu SMB21 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Dil Edinimi İNÖ208 5 5 4 5 5 4 4 3 4 - - - - - -
Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 İNÖ305 5 5 4 4 5 4 4 3 4 - - - - - -
Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 İNÖ306 5 5 5 3 4 4 4 5 5 - - - - - -
Dil ve Toplum İSAE01 5 5 5 - 5 5 5 - - - - - - - -
Dilbilimi 1 İNÖ205 4 4 5 4 4 3 4 4 4 - - - - - -
Dilbilimi 2 İNÖ206 5 5 3 3 3 5 4 5 5 - - - - - -
Dinleme ve Sesletim 1 İÖZ101 4 2 4 3 4 - 2 3 3 - - - - - -
Dinleme ve Sesletim 2 İÖZ102 3 3 3 2 5 2 3 5 5 - - - - - -
Dünya İngilizceleri ve Kültür İSAE02 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
Edimbilimi ve Dil Öğretimi İSAE03 5 5 4 4 5 5 5 5 5 - - - - - -
Eğitim Antropolojisi SMB03 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Eğitim Felsefesi MBZ106 4 4 4 5 4 4 4 5 5 - - - - - -
Eğitim Hukuku SMB02 - - 5 5 - 5 4 5 5 - - - - - -
Eğitim Psikolojisi MBZ108 4 4 5 4 4 5 5 4 3 - - - - - -
Eğitim Sosyolojisi MBZ103 5 2 2 2 3 4 4 - - - - - - - -
Eğitim Tarihi SMB04 - - 5 5 - 5 5 - - - - - - - -
Eğitimde Ahlâk ve Etik MB303 3 3 5 5 4 5 5 5 5 - - - - - -
Eğitimde Araştırma Yöntemleri MB204 4 3 4 5 4 4 5 5 3 - - - - - -
Eğitimde Drama SMB05 5 3 5 5 4 5 5 5 5 - - - - - -
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme MB302 3 3 5 4 4 5 5 4 4 - - - - - -
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler SMB06 - - - - - - - - - - - - - - -
Eğitimde Program Geliştirme SMB07 3 3 4 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
Eğitimde Proje Hazırlama SMB08 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Ekonomi ve Girişimcilik SGK05 3 3 4 4 4 4 5 4 4 - - - - - -
Eleştirel Okuma ve Yazma İNÖ207 5 4 5 5 3 3 4 5 5 - - - - - -
Eleştirel ve Analitik Düşünme SMB09 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Geleneksel Türk El Sanatları SGK06 2 3 3 4 2 4 3 3 4 - - - - - -
Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi SMB19 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
İngiliz Edebiyatı 1 İNÖ203 5 5 3 3 3 5 5 5 4 - - - - - -
İngiliz Edebiyatı 2 İNÖ204 4 5 3 5 5 4 4 4 3 - - - - - -
İngilizce Ders Kitabı İncelemesi İSAE04 5 5 - - 5 - - - - - - - - - -
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 İNÖ303 5 4 3 4 4 5 5 5 5 - - - - - -
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2 İNÖ304 4 5 5 4 4 4 5 4 5 - - - - - -
İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları İNÖ201 5 5 3 3 4 5 4 3 4 - - - - - -
İngilizce Öğretim Programları İNÖ202 4 4 4 4 4 5 5 4 5 - - - - - -
İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme İNÖ401 3 4 5 4 4 5 5 5 5 - - - - - -
İngilizce Öğretiminde Drama İSAE05 5 5 - - 5 - - - - - - - - - -
İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı İSAE06 5 5 5 - 5 - - - - - - - - - -
İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama İNÖ402 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar İSAE07 5 5 - - 5 - - - - - - - - - -
İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi İSAE08 5 5 - - 5 - - - - - - - - - -
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi SGK07 - - 4 4 - 4 3 4 5 - - - - - -
İnsan İlişkileri ve İletişim SGK08 - - 3 - - 4 5 5 5 - - - - - -
Kapsayıcı Eğitim SMB10 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Karakter ve Değer Eğitimi SMB20 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Kariyer Planlama KRP102 - - - - - - - - 5 - - - - 5 5
Kariyer Planlama ve Geliştirme SGK09 - - 4 4 - 4 4 4 5 - - - - - -
Karşılaştırmalı Eğitim SMB11 3 3 5 5 3 5 5 5 5 - - - - - -
Kitle İletişiminde İngilizce İSAE09 5 5 5 3 5 5 5 3 4 - - - - - -
Kültür ve Dil SGK10 - - 3 4 - 3 3 4 4 - - - - - -
Medya Okuryazarlığı SGK17 3 3 5 5 5 4 5 5 5 - - - - - -
Mesleki İngilizce SGK11 5 5 4 - 5 - 5 3 - - - - - - -
Mikro Öğretim SMB12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
Müze Eğitimi SMB13 - - 5 5 - 5 5 5 - - - - - - -
Okul Dışı Öğrenme Ortamları SMB14 - - 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
Okullarda Rehberlik MB404 3 2 3 3 3 3 4 5 5 - - - - - -
Okuma Becerileri 1 İÖZ103 5 5 3 4 3 3 3 5 5 - - - - - -
Okuma Becerileri 2 İÖZ104 5 5 3 3 4 5 3 4 4 - - - - - -
Öğrenme Güçlüğü SMB22 - - 5 4 - 5 - - - - - - - - -
Öğretim İlke ve Yöntemleri MB203 4 5 5 4 3 4 4 3 4 - - - - - -
Öğretim Teknolojileri MB201 2 3 5 3 4 4 3 3 5 - - - - - -
Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama SMB15 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Öğretmenlik Mesleğine Giriş MBZ101 5 5 5 3 - - - - - - - - - - -
Öğretmenlik Uygulaması I MB401 3 3 3 4 5 5 4 3 5 - - - - - -
Öğretmenlik Uygulaması II MB402 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
Özel Eğitim ve Kaynaştırma MB403 4 4 4 5 5 4 4 4 4 - - - - - -
Sanat ve Estetik SGK12 3 3 3 5 4 5 5 5 5 - - - - - -
Seçmeli 1 İSAE299 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 1 SMB299 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 1 SGK299 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 2 İSAE298 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 2 SGK298 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 2 SMB298 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 3 İSAE399 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 3 SGK399 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 3 SMB399 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 4 İSAE398 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 4 SGK398 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 4 SMB398 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 5 İSAE499 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 5 SMB499 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 6 İSAE498 - - - - - - - - - - - - - - -
Seçmeli 6 SMB498 - - - - - - - - - - - - - - -
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi İSAE10 5 5 5 - 5 - - - - - - - - - -
Sınıf Yönetimi MB301 3 3 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi İSAE11 5 5 3 4 5 5 5 5 5 - - - - - -
Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi İSAE12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
Sözlü İletişim Becerileri 1 İÖZ107 4 4 3 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
Sözlü İletişim Becerileri 2 İÖZ108 5 5 3 4 5 3 4 4 3 - - - - - -
Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim SMB16 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
Topluma Hizmet Uygulamaları GK401 3 4 5 5 3 5 4 4 5 - - - - - -
Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi İSAE13 5 5 - - 5 - - - - - - - - - -
Türk Dili I GKZ103 1 3 5 5 3 5 5 5 5 - - - - - -
Türk Dili II GKZ104 1 4 2 5 4 4 5 2 5 - - - - - -
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB304 3 3 5 5 4 4 5 5 5 - - - - - -
Türk Eğitim Tarihi MB202 4 4 5 4 3 3 4 3 4 - - - - - -
Türk Halk Oyunları SGK13 - - 3 2 - 5 5 5 5 - - - - - -
Türk İşaret Dili SGK14 - - 5 3 - 5 5 5 5 - - - - - -
Türk Kültür Coğrafyası SGK18 - - 4 5 - 4 4 4 5 - - - - - -
Türk Musikisi SGK15 - - 3 2 - 3 - 5 5 - - - - - -
Türk Sanatı Tarihi SGK16 - - 3 3 - 3 - 5 5 - - - - - -
Yabancı Dil I GKZ105 5 5 5 2 4 4 4 5 4 - - - - - -
Yabancı Dil II GKZ106 5 4 4 4 4 4 4 4 3 - - - - - -
Yazma Becerileri 1 İÖZ105 4 4 4 4 4 4 4 2 4 - - - - - -
Yazma Becerileri 2 İÖZ106 4 3 3 5 5 4 5 2 3 - - - - - -
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme SMB17 - - 5 5 - 5 5 5 5 - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 165 166 283 252 169 264 261 251 237 0 0 0 1 1 1
İlişki Ağırlığı - 719 720 1269 1135 756 1221 1229 1164 1128 0 0 0 5 5 5