Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
5.YY Seçmeli Grubu MEM5.YY - - - - - - - -
6.YY Seçmeli Grubu MEM6.YY - - - - - - - -
Akışkanlar Mekaniği MEM222 2 2 2 2 2 - - -
Algılama ve Veri Toplama MEM348 - 4 3 3 - - - -
Algılayıcılar ve Eyleyiciler MEM110 5 - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AIB101 - - - - 4 - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 - - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Prototipleme I MEM351 2 3 3 4 - - - -
Bilgisayar Destekli Prototipleme II MEM352 2 3 3 4 - - - -
Bilgisayar Destekli Teknik Resim MEM104 4 4 4 4 - - - -
Bilgisayar Destekli Üretim MEM220 4 3 3 - - - - -
Bilgisayar Programlama ve Algoritma I MEM106 3 3 3 4 - - - -
Bilgisayar Programlama ve Algoritma II MEM221 - - 3 5 - - - -
Bilgisayarla Görü MEM452 - - - - - - - -
Bilim Tarihi ve Felsefesi US201 - - - - - - - 5
Bilişim Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler MS321 - - - - - - - 5
Bitirme Projesi MEM430 - 5 - - - - - -
Biyomekatronik Sistemler MEM442 2 4 3 3 - - - -
Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları MEM358 - - - - - - - -
CNC Programlamaya Giriş MEM444 2 3 3 4 2 - - -
Çevre ve Enerji US203 - - - - - - - 5
Davranış Bilimine Giriş US205 - - - - - - - 5
Ders Bloğu Seçmeli Grubu Ders Bloğu - - - - - - - -
Diferansiyel Denklemler MEM215 5 - - - - - - -
Dijital Kontrol MEM338 2 4 3 4 - - - -
Dijital Ölçmeler MEM345 4 3 4 4 - - - -
Dinamik MEM212 3 2 3 2 - - - -
Elektrik Devre Temelleri MEM219 2 2 4 2 - - - -
Elektrik Makineleri MEM335 3 4 3 4 - - - -
Elektrik Motor Sürücüleri MEM431 2 3 4 4 - - - -
Elektromekanik Sistemler MEM347 2 4 4 4 - - - -
Elektronik I MEM213 3 3 3 3 - - - -
Elektronik II MEM355 2 3 3 4 - - - -
Endüstri İlişkileri MS301 - - - - 5 - - 5
Endüstriyel Ölçmeler ve Uygulamaları MEM218 2 2 3 3 - - - -
Enerji Dönüşüm Sistemleri MEM434 2 3 4 2 2 3 - 3
Esnek İmalat Sistemleri MEM340 2 3 4 3 2 - - -
Eşzamanlı Geometrik Boyutlandırma MEM437 2 3 3 3 2 - - -
Fizik I FIZ101 5 2 1 1 1 - - -
Fizik II FIZ102 5 2 1 1 1 - - -
Girişimcilik I US225 - - - - - - - 5
Girişimcilik II US227 - - - - - - - 5
Girişimcilik(3) US207 - - - - - - - 5
Görüntü İşleme MEM341 2 2 3 4 2 - - -
Güç Elektroniği MEM336 3 3 3 3 2 - - -
Hidrolik ve Elektrohidrolik MEM307 2 3 4 3 2 - - -
Isı Transferi MEM350 3 2 3 2 2 - - -
İleri Mikroişlemciler MEM439 2 3 3 5 2 - - -
İletişim Tekniği US209 - - - - - - 5 4
İngilizce I ING101 - - - - - - - -
İngilizce II ING102 - - - - - - 5 -
İş Güvenliği MS315 - - - - 4 - - 5
İş Hukuku MS317 - - - - 4 - - 5
İş Psikolojisi US211 - - - - 4 - - 5
İş Yeri Uygulaması Seçmeli Grubu İş Yeri Uygulaması - - - - - - - -
İşaret Dili US229 - - - - - - 5 5
İşletme Yönetimi US213 - - - - - 5 - 5
İşyeri Ar-Ge Yönetimi Uygulaması MEM492 - - - - - - - -
İşyeri Eğitimi MEM491 - - - - - - - -
İşyeri İş Güvenliği Uygulaması MEM493 - - - - - - - -
İşyeri İş Hukuku Uygulaması MEM494 - - - - - - - -
İşyeri Kalite Yönetimi Uygulaması MEM495 - - - - - - - -
İşyeri Proje Yönetimi Uygulaması MEM496 - - - - - - - -
İşyeri Risk Yönetimi uygulaması MEM497 - - - - - - - -
Kalite Yönetim Sistemleri ve Uygulaması MS311 - - - - - - - -
Kariyer Planlama KRP102 1 2 3 2 4 3 4 4
Kimya KIM103 5 1 2 1 1 - - -
Kontrol Sistemlerine Giriş MEM333 2 4 4 4 2 - - -
Kültür Tarihi US215 - - - - - - 5 5
Lineer Cebir MEM217 - - - - - - - -
Makine Elemanları MEM337 3 3 4 - - - - -
Makine Öğrenmesine Giriş MEM357 - - - - - - - -
Matematik I MAT101 5 - - - - - - -
Matematik II MAT102 5 - - - - - - -
Mekanik Titreşimler MEM436 - 5 - - - - - -
Mekanizma Tekniği MEM332 - 5 - - - - - -
Mekatronik Mühendisliğine Giriş MEM101 3 2 - - - - - -
Mekatronik Sistem Tasarımı MEM451 - 4 3 - - - - -
Meslek Hastalıkları MS303 1 1 1 1 4 3 3 5
Mesleki İngilizce I MEM353 - - - - - - 5 -
Mesleki İngilizce II MEM354 - - - - - - 5 -
Mikroişlemciler ve Uygulamaları MEM343 3 4 - - - - - -
Mikromakineler MEM435 - 5 - - - - - -
Mukavemet MEM356 4 3 - - - - - -
Mühendisler İçin Yönetim MS307 - - - - - 5 - 5
Mühendislik Ekonomisi MS319 - - - - - 5 - 5
Mühendislik Etiği MS309 - - - - - - - 5
Mühendislik Malzemeleri MEM359 - 5 - - - - - -
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi MEM441 1 3 5 4 2 3 5 2
Otomotiv Mekatroniği MEM446 4 3 - - - - - -
Pnömatik ve Elektropnömatik MEM306 4 3 - - - - - -
Programlanabilir Lojik Kontrolörler MEM334 5 3 - - - - - -
Proses Kontrol MEM445 4 3 - - - - - -
Prototip Tasarımı MEM447 - 5 4 - - - - -
Robot Mekaniği MEM342 - 5 4 - - - - -
Robot Mühendisliği MEM438 - 5 3 - - - - -
Sanal Üretim Tasarımı ve Optimizasyonu MEM443 - 3 4 - - - - -
Sanat Tarihi US217 - - - - - - - 5
Sanayide Mekatronik Uygulamaları MEM448 - - - - - - - 5
Sayısal Analiz MEM349 5 - - - - - - -
Sayısal Elektronik MEM224 2 3 3 3 2 - - -
Sayısal Programlama MEM339 - - - - - - - -
SCADA Sistemleri MEM432 - - 5 - - - - -
Seçmeli Grubu MEM6.YY-Fakülte - - - - - - - -
Sinyal İşleme MEM440 5 - - - - - - -
Sistem Bakımı ve Hata Arama MEM433 - - 5 - - - - -
Sivil Toplum Organizasyonları US219 - - - - - 5 - 5
Sonlu Elemanlar MEM346 5 - 4 - - - - -
Statik MEM209 4 - 1 - - - - -
Teknik Resim MEM105 5 - - - - - - -
Teknoloji Felsefesi MS305 - - - - - - - 5
Teknoloji Stratejileri Geliştirme MEM450 - - - - - - - 5
Termodinamik MEM360 - - 5 - - - - -
Tersine Mühendislik MEM449 - - 5 - - - - -
Toplam Kalite Yönetimi MS313 - - - - - - - 5
Trafik Güvenliği US231 - - - - - - - 5
Türk Dili I TDB101 - - - - - - 5 -
Türk Dili II TDB102 - - - - - - 5 -
Uygarlık Tarihi US221 - - - - - - - 5
Üniversite Seçmeli Grubu Üniversite Seçmeli - - - - - - - -
Üretim Teknikleri ve Uygulamaları MEM216 - 5 - - - - - -
Yapay Zeka Sistemleri MEM344 - - 5 - - - - -
Yurtdışı Staj Etkinliği(5) US223 - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 68 70 65 47 27 8 13 30
İlişki Ağırlığı - 210 229 221 151 66 32 62 143