Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14
Kişilik Kuramları II PSİ308 5 5 4 4 2 2 3 4 2 3 2 5 3 3
Adli Psikoloji PSİ338 5 4 5 5 5 2 1 4 3 1 3 4 2 5
Ahlak Psikolojisi PSİ321 5 4 5 5 5 1 5 - 1 1 4 4 2 5
Aile ve Gelişim PSİ329 5 1 5 5 5 2 2 4 4 1 4 4 3 5
Alan İçi - Alan Dışı Seçmeli Ders Psikoloji Seçmeli Dersler - - - - - - - - - - - - - -
Alan İçi Seçmeli Ders PSİ - - - - - - - - - - - - - -
Alan Uygulamaları PSİ425 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4
Araştırma Yöntemleri I PSİ207 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 3 5
Araştırma Yöntemleri II PSİ208 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AIB101 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Bağımlılık ve Psikoloji PSİ330 4 3 3 3 4 3 3 3 3 - 2 4 2 4
Bellek PSİ441 4 4 3 3 3 2 3 3 3 - 2 3 2 4
Bilişsel Psikoloji I PSİ201 4 5 4 2 2 2 3 3 4 3 2 5 3 4
Bilişsel Psikoloji II PSİ202 4 5 4 2 2 2 3 3 4 3 2 5 3 4
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular I PSİ435 4 5 4 3 3 3 2 4 4 - 2 3 2 2
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular II PSİ436 5 5 4 4 2 2 3 3 2 - 2 5 3 3
Bitirme Tezi I PSİ421 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4
Bitirme Tezi II PSİ422 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3
Cinsel Sağlık Eğitimi PSİ447 5 5 5 2 2 2 1 5 3 3 4 4 2 5
Çevre Psikolojisi PSİ424 5 3 5 3 5 1 2 4 4 - 4 5 1 5
Çocuk Psikopatolojisi PSİ429 3 4 3 2 4 2 4 3 2 - 3 3 2 5
Çocuk ve Genç Suçluluğu PSİ449 2 3 3 2 5 4 4 - 2 2 2 3 2 3
Davranış Analizi PSİ327 5 5 5 2 2 2 1 5 3 3 4 4 2 5
Deneysel Psikoloji PSİ339 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5
Deneysel Sosyal Psikoloji PSİ335 5 4 5 5 5 2 1 5 4 3 4 3 2 5
Eğitim Psikolojisi PSİ320 5 5 5 4 3 3 3 3 5 4 2 4 5 5
Ekonomi ve Toplum PSİ108 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4
Eleştirel Düşünme PSİ107 4 3 1 2 5 1 1 2 1 3 5 1 2 5
Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular PSİ442 5 3 4 3 2 2 1 4 2 - 3 4 1 3
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi PSİ332 4 2 3 2 3 2 3 2 2 - 1 3 1 3
Evrimsel Psikoloji PSİ223 3 4 5 5 5 1 1 5 2 3 4 4 2 5
Felsefe ve Sanat PSİ440 1 1 1 3 1 1 1 1 1 - 1 3 1 5
Felsefeye Giriş PSİ106 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4
Feminist Felsefe PSİ444 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 4
Fizyolojik Psikoloji PSİ303 5 4 5 4 4 1 1 4 1 1 3 4 2 5
Gelişim Psikolojisi I PSİ203 5 5 5 2 2 2 1 5 3 3 4 4 2 5
Gelişim Psikolojisi II PSİ204 5 5 5 2 2 2 1 5 3 3 4 4 2 5
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I PSİ337 5 5 5 2 2 2 1 5 3 3 4 4 2 5
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II PSİ336 5 5 5 2 2 2 1 5 3 3 4 4 2 5
Gözlem ve Görüşme Teknikleri I PSİ409 5 3 5 4 4 1 3 5 1 4 5 2 1 5
Gözlem ve Görüşme Teknikleri II PSİ410 5 3 5 4 4 1 3 5 1 4 5 2 1 5
Grup Süreçleri PSİ331 3 3 3 5 4 2 4 1 2 - 2 3 2 3
İletişim Psikolojisi PSİ226 3 4 5 5 5 1 1 5 2 3 4 4 2 5
İnsan Hakları PSİ225 2 3 4 3 2 1 1 3 2 2 5 4 2 4
İstatistik I PSİ103 4 4 5 5 5 5 3 5 3 3 3 4 2 5
İstatistik II PSİ104 4 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 5
Kariyer Planlama KRP102 2 3 3 2 4 - - 4 - 5 5 5 - 4
Kent sosyolojisi PSİ227 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4
Kişilik Kuramları I PSİ307 5 5 4 4 2 2 3 4 2 3 2 5 3 3
Klinik Psikoloji PSİ405 5 4 5 5 5 2 1 5 3 2 4 4 2 5
Klinik Psikolojide Seçme Konular I PSİ427 4 2 4 4 4 2 3 4 2 - 4 4 2 5
Klinik Psikolojide Seçme Konular II PSİ428 5 3 5 2 3 5 2 5 4 - 4 5 4 4
Kültür Sosyolojisi PSİ333 2 2 3 4 1 2 1 4 2 - 4 4 2 5
Kültür ve İnsanlık tarihi PSİ224 2 3 4 5 2 1 1 3 1 4 4 4 2 5
Kültürlerarası Psikoloji PSİ325 5 3 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 2 5
Mitoloji PSİ222 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 3 3
Nitel Araştırma Yöntemleri PSİ443 2 3 4 3 3 5 5 3 5 - 2 4 4 2
Ölçme ve Değerlendirme PSİ310 4 2 5 5 5 5 5 5 1 1 2 5 4 5
Örgütlerde Bireysel Ayrılıklar PSİ445 4 3 4 4 5 3 3 3 3 - 5 4 3 5
Psikanalitik Kuramlar PSİ439 5 5 3 3 4 2 2 4 3 - 2 4 2 4
Psikofarmakoloji PSİ326 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 2 3 4 5
Psikoloji Tarihi PSİ407 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4
Psikoloji ve Sinema PSİ221 3 2 5 3 2 1 1 2 1 3 4 4 1 3
Psikolojide Etik İlkeler PSİ402 4 3 5 2 4 1 2 5 2 2 2 2 1 5
Psikolojik Testler PSİ434 5 3 4 4 2 2 5 5 5 - 2 4 3 4
Psikolojiye Giriş I PSİ101 4 4 5 5 4 2 1 5 3 2 4 3 2 5
Psikolojiye Giriş II PSİ102 5 4 5 5 5 2 1 5 4 3 4 3 2 5
Psikopatoloji I PSİ301 5 4 5 5 5 2 1 5 3 3 4 4 3 5
Psikopatoloji II PSİ302 5 4 5 5 5 2 1 5 3 3 4 4 3 5
Sağlık Psikolojisi PSİ229 5 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 5 3 4
Siyaset Psikolojisi PSİ426 5 3 5 3 5 1 2 5 4 - 4 5 1 5
Sosyal Psikoloji I PSİ205 5 5 5 5 5 2 3 3 2 4 5 5 2 5
Sosyal Psikoloji II PSİ206 5 5 3 5 5 2 2 3 2 5 5 4 1 5
Sosyal Psikolojide Seçme Konular I PSİ437 4 3 4 4 5 3 3 3 3 - 5 4 3 5
Sosyal Psikolojide Seçme Konular II PSİ438 5 5 5 5 5 1 2 5 2 - 5 5 1 5
Sosyolojiye Giriş PSİ105 4 3 1 - 4 1 3 3 4 2 5 1 2 5
Spor Psikolojisi PSİ328 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4
Stres Yönetimi PSİ220 5 4 5 5 5 1 1 5 2 3 5 4 2 5
Suç Sosyolojisi PSİ431 3 3 3 3 3 2 2 3 3 - 2 4 2 4
Temel Bilgi teknolojileri Kullanımı I PSİ111 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 2
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II PSİ112 2 0 0 0 0 4 2 0 3 2 2 2 3 2
Trafik Psikolojisi PSİ430 5 2 4 4 2 2 3 3 1 - 1 4 1 4
Tutumlar ve Tutum Değişimi PSİ322 4 4 4 5 5 2 1 4 2 1 3 4 2 5
Türk Dili I TDB121 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 2 4 3
Türk Dili II TDB122 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 2 4 3
Uygulamalı Sosyal Psikoloji PSİ334 5 4 5 5 5 2 1 5 4 3 4 3 2 5
Üniversite Seçmeli UNI101 - - - - - - - - - - - - - -
Yabancı Dil I ING101 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Yabancı Dil II ING102 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
İlişkili ders sayısı - 87 87 87 86 88 86 87 97 86 65 87 87 86 88
İlişki Ağırlığı - 326 283 323 300 296 184 189 333 219 164 278 310 203 373