Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
Ahşap Yapılar INS325 - - - - - - - - - - - -
Akışkanlar Mekaniği INS209 - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I AIB101 - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AIB102 - - - - - - - - - - - -
Barajlar ve Hidroelektrik Santraller INS417 - - - - - - - - - - - -
Beton Teknolojisi INS355 - - - - - - - - - - - -
Beton Teknolojisi Laboratuvarı INS433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beton Yollar INS338 - - - - - - - - - - - -
Betonarme I INS301 - - - - - - - - - - - -
Betonarme II INS300 - - - - - - - - - - - -
Betonarme III INS412 - - - - - - - - - - - -
Betonarme Kalıpları INS424 - - - - - - - - - - - -
Betonarme Yapı Tasarımı INS404 - - - - - - - - - - - -
Betonarme Yüksek Yapılar INS419 - - - - - - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Teknik Resim INS101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilim Tarihi ve Felsefesi US201 - - - - - - - - - - - -
Bina Bilgisi INS329 1 2 1 2 1 3 4 1 5 5 1 3
Bitirme Çalışması INS402 - - - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmeli 3-1 INS5.YY - - - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmeli 3-2 INS5.YY - - - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmeli 3-3 INS6.YY - - - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmeli 3-4 INS6.YY - - - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmeli 4-1 INS8.YY - - - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmeli 4-2 INS8.YY - - - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmeli 4-3 INS8.YY - - - - - - - - - - - -
Bölüm Seçmeli Tasarım INS8.YY - - - - - - - - - - - -
Çelik Yapı Tasarımı INS441 - - - - - - - - - - - -
Çelik Yapılar INS307 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Çevre ve Enerji US203 - - - - - - - - - - - -
Davranış Bilimine Giriş US205 - - - - - - - - - - - -
Demiryolu Mühendisliği INS345 - - - - - - - - - - - -
Demiryolu Ulaştırması INS340 - - - - - - - - - - - -
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı INS430 - - - - - - - - - - - -
Diferansiyel Denklemler INS201 - - - - - - - - - - - -
Dinamik INS330 - - - - - - - - - - - -
Endüstri İlişkileri MS301 - - - - - - - - - - - -
Fakülte Seçmelisi INS4.YY - - - - - - - - - - - -
Fizik I FIZ101 - - - - - - - - - - - -
Fizik II FIZ102 - - - - - - - - - - - -
Genel Kimya KIM103 - - - - - - - - - - - -
Geoteknik Araştırmalar INS425 - - - - - - - - - - - -
Geoteknikte Bilgisayar Uygulamaları INS328 - - - - - - - - - - - -
Girişimcilik US207 - - - - - - - - - - - -
Girişimcilik II US227 - - - - - - - - - - - -
Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi INS420 1 2 1 3 2 1 1 1 2 3 4 3
Hazır Beton Teknolojisi INS428 - - - - - - - - - - - -
Hidrolik ve Hidroloji INS210 - - - - - - - - - - - -
İleri Beton Teknolojisi INS414 - - - - - - - - - - - -
İletişim Tekniği US209 - - - - - - - - - - - -
İngilizce I ING101 - - - - - - - - - - - -
İngilizce II ING102 - - - - - - - - - - - -
İnovasyon US233 - - - - - - - - - - - -
İnşaat Hukuku INS432 - - - - - - - - - - - -
İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi INS347 - - - - - - - - - - - -
İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama INS339 - - - - - - - - - - - -
İnşaat Mühendisliğine Giriş INS103 - - - - - - - - - - - -
İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi INS334 - - - - - - - - - - - -
İnşaat SözleşmelerininYönetimi INS342 - - - - - - - - - - - -
İş Güvenliği MS315 - - - - - - - - - - - -
İş Hukuku MS317 - - - - - - - - - - - -
İş Psikolojisi US211 - - - - - - - - - - - -
İş Yeri Eğitimi INS401 - - - - - - - - - - - -
İş Yeri Uygulaması Seçmeli INS403 - - - - - - - - - - - -
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği INS104 - - - - - - - - - - - -
İşletme Yönetimi US213 - - - - - - - - - - - -
Kalite Yönetim Sistemleri ve Uygulaması MS311 - - - - - - - - - - - -
Karayolu Mühendisliği INS208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariyer Planlama KRP102 - - - - - - - - - - - -
Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi INS440 - - - - - - - - - - - -
Kıyı ve Liman Mühendisliği INS411 - - - - - - - - - - - -
Kompozit Malzemeler INS332 - - - - - - - - - - - -
Kültür Tarihi US215 - - - - - - - - - - - -
Lifli Betonlar INS335 - - - - - - - - - - - -
Lineer Cebir INS108 - - - - - - - - - - - -
Malzeme Bilimi INS207 - - - - - - - - - - - -
Matematik I MAT101 - - - - - - - - - - - -
Matematik II MAT102 - - - - - - - - - - - -
Meslek Hastalıkları MS303 - - - - - - - - - - - -
Mesleki Bilgisayar INS343 - - - - - - - - - - - -
Metraj ve Keşif Hesapları INS311 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0
Mimari Tasarım INS442 1 2 1 2 1 3 4 1 5 5 1 3
Mukavemet I INS203 3 4 - - 1 - - - - - - -
Mukavemet II INS202 - - - - - - - - - - - -
Mühendisler İçin Yönetim MS307 - - - - - - - - - - - -
Mühendislik Ekonomisi INS308 - - - - - - - - - - - -
Mühendislik Etiği MS309 - - - - - - - - - - - -
Mühendislik Jeolojisi INS211 - - - - - - - - - - - -
Olasılık ve İstatistik INS205 - - - - - - - - - - - -
Ölçme Bilgisi INS204 - - - - - - - - - - - -
Ön Gerilmeli Beton INS429 - - - - - - - - - - - -
Özel Betonlar INS331 - - - - - - - - - - - -
Performansa Dayalı Tasarım INS421 - - - - - - - - - - - -
Polimer Betonlar INS337 - - - - - - - - - - - -
Prefabrik Yapılar INS416 - - - - - - - - - - - -
Proje Bilgisi ve Bilgisayar Destekli Tasarım INS360 - - - - - - - - - - - -
Restorasyon Teknikleri INS352 - - - - - - - - - - - -
Sanat Tarihi US217 - - - - - - - - - - - -
Sayısal Analiz INS213 - - - - - - - - - - - -
Sivil Toplum Organizasyonları US219 - - - - - - - - - - - -
Sonlu Elemanlar Yöntemi INS322 - - - - - - - - - - - -
Statik INS106 4 3 1 4 4 1 4 1 4 1 4 0
Su Getirme ve Atıksu Uzaklaştırma INS350 - - - - - - - - - - - -
Su Getirme ve Atıksu Uzaklaştırma Tasarımı INS443 - - - - - - - - - - - -
Su Kaynakları INS323 - - - - - - - - - - - -
Su Yapıları INS326 - - - - - - - - - - - -
Su Yapıları Projesi INS400 - - - - - - - - - - - -
Sulama-Kurutma INS351 - - - - - - - - - - - -
Sulama-Kurutma Projesi INS 433 - - - - - - - - - - - -
Şantiye Tekniği INS427 - - - - - - - - - - - -
Şehircilik INS321 - - - - - - - - - - - -
Şev Stabilizasyonu INS415 - - - - - - - - - - - -
Teknik İngilizce INS356 - - - - - - - - - - - -
Teknoloji Felsefesi MS305 - - - - - - - - - - - -
Temel Mühendisliği I INS306 - - - - - - - - - - - -
Temel Mühendisliği II INS434 - - - - - - - - - - - -
Teori ve Uygulamada Heyelanlar INS327 - - - - - - - - - - - -
Toplam Kalite Yönetimi MS313 - - - - - - - - - - - -
Toprak İşleri INS422 - - - - - - - - - - - -
Trafik Güvenliği US231 - - - - - - - - - - - -
Tünel Mühendisliği INS418 - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I TDB101 - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II TDB122 - - - - - - - - - - - -
Ulaştırma Projesi INS448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulaştırma Sistemleri INS320 - - - - - - - - - - - -
Ulaştırma Yapıları INS341 - - - - - - - - - - - -
Uygarlık Tarihi US221 - - - - - - - - - - - -
Üniversite Seçmelisi INS3.YY - - - - - - - - - - - -
Yapı Dinamiği INS304 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Fiziği INS353 - - - - - - - - - - - -
Yapı İşletmesi INS302 - - - - - - - - - - - -
Yapı İşletmesi Projesi INS446 - - - - - - - - - - - -
Yapı Maliyeti INS426 - - - - - - - - - - - -
Yapı Malzemeleri INS206 - - - - - - - - - - - -
Yapı Statiği I INS200 - - - - - - - - - - - -
Yapı Statiği II INS309 - - - - - - - - - - - -
Yapı Teknolojisi INS102 - - - - - - - - - - - -
Yapısal Deprem Mühendisliği INS423 - - - - - - - - - - - -
Yüksek Durabiliteli Betonlar INS336 - - - - - - - - - - - -
Zemin İncelemeleri ve Arazi Deneyleri INS333 - - - - - - - - - - - -
Zemin İyileştirme Yöntemleri INS327 - - - - - - - - - - - -
Zemin Mekaniği INS303 - - - - - - - - - - - -
Zemin Yapıları Tasarımı INS445 - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 12 12 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11
İlişki Ağırlığı - 17 17 6 11 10 9 13 5 17 18 10 9