Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
Anadolu Gliptik Sanatı ARK435 - - - - - - - - - - - -
Anadolu Madenciliği ARK250 - - - - - - - - - - - -
Anadolu Mimarlığı ARK450 - - - - - - - - - - - -
Anadolu Tarihi Coğrafyası ARK 107 4 5 2 2 1 2 4 4 1 4 3 5
Anadolu'nun Tarihöncesi Arkeolojisi I ARK 237 3 - 3 - - - - - - - - -
Anadolu'nun Tarihöncesi Arkeolojisi II ARK234 5 - 4 - 3 - - - - - - 4
Antik Çağ Deniz Ticareti ARK263 - - - - - - - - - - - -
Antik Çağ Limanları ARK254 - - - - - - - - - - - -
Antik Çağ Mezar Mimarisi ARK341 - - - - - - - - - - - -
Antik Çağ Teknolojisi ARK255 5 3 3 2 3 - 4 5 2 2 1 1
Antik Çağ'da Denizcilik ve Sualtı Arkeolojisi ARK453 - - - - - - - - - - - -
Antik Çağda Ticari Amphoralar ve Amphora Araştırmaları ARK456 - - - - - - - - - - - -
Arkaik Dönem Heykel Sanatı ARK 204 4 5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 5
Arkaik Dönem Mimarisi ARK 202 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
Arkaik Dönem Seramiği ARK 206 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5
Arkeo-Antropoloji I ARK235 4 4 1 4 5 - 3 5 - 5 5 2
Arkeo-Antropoloji II ARK230 3 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 3
Arkeo-Botanik ARK353 4 4 4 - 4 - 4 - - 4 4 -
ARKEOLOJİ 3. YY SEÇMELİ DERSLER ( Seçmeli) SECMES3YY - - - - - - - - - - - -
ARKEOLOJİ 4. YY SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli) SECMES4YY - - - - - - - - - - - -
ARKEOLOJİ 5. YY SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli) SECMES5YY - - - - - - - - - - - -
ARKEOLOJİ 6. YY SEÇMELİ DERSLER ( Seçmeli) SECMES6YY - - - - - - - - - - - -
ARKEOLOJİ 7. YY SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli) SECMES7YY - - - - - - - - - - - -
ARKEOLOJİ 8. YY SEÇMELİ DERSLER ( Seçmeli) SECMES8YY - - - - - - - - - - - -
Arkeoloji ve Dijitalleşme ARK457 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5
Arkeolojide Bilimsel Araştırma Teknikleri ARK 108 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Arkeolojik Belgeleme ARK361 - - - - - - - - - - - -
Arkeolojik Obje Çizim Teknikleri ARK 110 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5
Arkeo-Metalürji ARK355 - - - - - - - - - - - -
Arkeo-Zooloji ARK352 2 3 - - 2 - - - - - 3 -
Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu ARK231 - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AIB101 - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II AIB102 - - - - - - - - - - - -
Babil-Assur Arkeolojisi ARK467 - - - - - - - - - - - -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ARK117 4 5 2 4 4 2 4 5 4 4 5 3
Bithynia Tarihi ve Arkeolojisi ARK350 - - - - - - - - - - - -
Bitirme Tezi I ARK 421 - - - - - - - - - - - -
Bitirme Tezi II ARK458 - - - - - - - - - - - -
Bizans Kültürü ve Sanatı ARK451 - - - - - - - - - - - -
Bizans Seramiği ARK440 - - - - - - - - - - - -
Ege ve Balkanlar Tarihöncesi Arkeolojisi ARK338 3 - - - - - 3 2 - - - -
Eleştirel Düşünme ARK265 - - - - - - - - - - - -
Erken Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi ARK 205 - - - - - - - - - - - -
Geç Antik Çağ Dünyası ARK357 - - - - - - - - - - - -
Geç Antik Çağ Mimarisi ARK455 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5
Helenistik Dönem Mimarlığı ARK332 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5
Hellen Toplumunda Sosyal Yaşam ARK359 - - - - - - - - - - - -
Hellenistik Dönem Heykel Sanatı ARK 302 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
Hellenistik Dönem Seramiği ARK 304 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5
Hellenistik Dönemde Akdeniz Ticareti ARK363 - - - - - - - - - - - -
Hitit Mimarlığı ARK339 - - - - - - - - - - - -
Hitit Tarihi ve Arkeolojisi ARK232 - - - - - - - - - - - -
I. Binde Anadolu Uygarlıkları ARK438 - - - - - - - - - - - -
I. Binde Doğu-Batı İlişkileri ARK432 - - - - - - - - - - - -
İ.Ö. II. Binde Transkafkasya ARK262 - - - - - - - - - - - -
İkonografi I ARK439 - - - - - - - - - - - -
İkonografi II ARK434 - - - - - - - - - - - -
İnsanın Kültürel Evrimi ARK358 - - - - - - - - - - - -
Karia Arkeolojisi ARK252 5 3 4 5 3 - 5 4 2 5 - 5
Kariyer Planlama KRP102 - - - - - - - - - - - -
Kemik Alet Endüstrisi Üzerine Tekno-Tipoloji ARK253 4 3 5 - - - - - - - - -
Klasik Arkeolojiye Giriş ARK123 4 3 5 2 2 - 1 3 1 1 3 4
Klasik Dönem Heykel Sanatı ARK333 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5
Klasik Dönem Mimarlığı ARK335 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
Klasik Dönem Seramiği ARK 303 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi ARK116 5 4 2 5 1 - 1 2 - 2 2 1
Kuramsal Arkeoloji ARK441 4 4 - - - - - 4 - - - -
Kültürel Miras ARK256 - - - - - - - - - - - -
Lydia Arkeolojisi ARK460 - - - - - - - - - - - -
Müzecilik ARK442 - - - - - - - - - - - -
Nümizmatik ARK251 3 4 5 5 2 3 2 1 1 3 5 3
Ortaçağ Anadolu Kentleri ARK454 - - - - - - - - - - - -
Ön Asya Arkeolojisine Giriş ARK115 4 5 5 5 4 - 4 4 5 5 4 4
Ön Asya Mitolojisi ARK336 - - - - - - - - - - - -
Ön Asya'da Seramik Sanatı ARK 114 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4
Paleolitik Kültürler ARK118 4 - - 2 - - - - - - - -
Photoshop ve Illustrator Görsel Tasarım ARK354 - - - - - - - - - - - -
Photoshop ve İllüstratör Destekli Tasarım ARK351 - - - - - - - - - - - -
Protogeometrik-Geometrik Dönem Arkeolojisi ARK233 - - - - - - - - - - - -
Roma Dönemi Heykel Sanatı ARK 401 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5
Roma Dönemi Mimarlığı ARK 405 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5
Roma Dönemi Seramiği ARK 403 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Roma Döneminde Akdeniz Ticareti ARK452 - - - - - - - - - - - -
Roma Tarihi ARK461 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5
Sümer-Akad Arkeolojisi ARK 209 - - - - - - - - - - - -
Tarihöncesi Arkeolojisi Seminerleri ARK459 - - - - - - - - - - - -
Tarihöncesi Arkeolojisine Giriş ARK119 4 5 4 4 3 5 5 3 3 3 4 5
Tarihöncesi Çağlarda Hammadde Kaynakları ARK121 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4
Tarihöncesi Dönemlerde Sanat ARK436 - - - - - - - - - - - -
Tarihöncesi Mimarlık Kalıntılarını Belgeleme ve Yorumlama ARK437 4 5 5 5 1 3 1 2 1 4 5 3
Temel Anatomi Çizim Teknikleri ARK462 - - - - - - - - - - - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I ARK 111 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II ARK 112 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3
Toplumsal Cinsiyet Arkeolojisi ARK356 - - - - - - - - - - - -
Türk Dili I TDB121 - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II TDB122 - - - - - - - - - - - -
Üniversite Seçmeli UNI101 - - - - - - - - - - - -
Yabancı Dil I ING101 - - - - - - - - - - - -
Yabancı Dil II ING102 - - - - - - - - - - - -
Yakındoğu Üretim Teknolojisi ARK360 - - - - - - - - - - - -
Yakındoğu ve Kafkaslar Tarihöncesi Arkeolojisi I ARK337 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5
Yakındoğu ve Kafkaslar Tarihöncesi Arkeolojisi II ARK334 - - - - - - - - - - - -
Yakındoğuda Köy Yerleşimlerinin Ortaya Çıkışı ARK261 - - - - - - - - - - - -
Yerleşim Arkeolojisi ARK463 - - - - - - - - - - - -
Yontamataş Aletlerde Tekno-Tipoloji ARK239 3 3 4 3 - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 55 48 50 44 46 35 45 45 40 44 43 43
İlişki Ağırlığı - 215 207 196 176 150 119 163 162 134 172 169 177