Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler ZORUNLU DERS SEÇMELİ DERS
Ab'de İş Sağlığı ve İş Güvenliği - % 5
Acil Durum Risk Analizi % 3 -
Araştırma ve Rapor Teknikleri % 5 -
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II % 1 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I % 1 -
Bilgisayarlı Kontrol - % 2
Çevre Yönetim Sistemleri - % 5
Eğitim Yönetimi - % 1
Elektrikli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği - % 5
Endüstriye Dayalı Eğitim % 1 -
Ergonomi - % 2
Etiketleme ve İşaretleme - % 3
Fmea (Hata Türü ve Etkileri Analizi) - % 5
Genel Hukuk Bilgisi % 2 -
Genel Kimya % 1 -
Genel ve Teknik İletişim % 10 -
GUMYO İSG 3.YY - -
GUMYO İSG 4.YY - -
Habercilik - % 5
İlk Yardım % 5 -
İnsan Kaynakları Yönetimi - % 2
İstatistik % 2 -
İş Etiği - % 3
İş Etüdü - % 2
İş Hijyeni - % 3
İş Hukuku % 5 -
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları % 3 -
İş Psikolojisi - % 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku I % 5 -
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku II % 5 -
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Uygulamaları - % 5
İş Sağlığı ve Güvenliği I % 0 -
İş Sağlığı ve Güvenliği II % 3 -
İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuarı - % 5
İş Sağlığı ve Güvenliği Yön.Sis % 3 -
İş Tabanlı Bilgisayar Uygulamaları - % 5
İşletme Yönetimi % 2 -
Kapalı Ortamlarda İş Sağlığı ve Güvenliği - % 1
Kariyer Planlama % 0 -
Kimyasallar ve Tehlikeleri % 2 -
Kişisel Koruyucu ve Donanımlar - % 2
Kitle İletişim Tarihi - % 5
Makine-Techizat % 0 -
Matematik I % 10 -
Problem Çözme Teknikleri - % 5
Proje Uygulamaları I - % 10
Proje Uygulamaları II - % 3
Spor Muhabirliği - % 5
Spor ve Medya - % 5
Stres Yönetimi - % 3
Süreç Yönetimi - % 2
Taşıma ve Depolama - % 2
Temel Bilgisayar Tekn. Kul. % 5 -
Temel Gazetecilik - % 5
Toplam Kalite Yönetimi - % 2
Türk Dili I % 1 -
Türk Dili II % 1 -
Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları - % 5
Üniversite Seçmeli - -
Üretim Planlama ve Kontrol - % 0
Üretim Yöntemleri % 40 -
Yabancı Dil I % 1 -
Yabancı Dil II % 1 -
Yangından Korunma % 0 -
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği - % 5