Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Zorunlu Seçmeli
Akademik Yazım Teknikleri ve Eleştirel Okuma - -
Alternatif Turizm ve Turistik Ürün Çeşitlendirmesi - -
Bilimsel Araştırma Felsefesi ve Temelleri - % 0
Doktora Tezi I % 0 -
Helal Turizm Teorisi - % 0
Hizmet Kalitesi Yönetimi - -
Seminer - -
Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntemleri I - -
Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntemleri II - -
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri - % 0
Stratejik Marka Yönetimi - -
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ- SEÇMELİ DERSLER - -
Turizm İşletmelerinde Finansal Analizler - % 0
Turizm İşletmelerinde İnsan Davranışı - -
Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim - -
Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi - % 0
Turizm Teorisinde Gelişmeler - % 0
Turizmde Markalaşma Süreci - % 0
Turizmde Pazarlama İletişimi - -
Turizmin Çevresel Etkileşimi ve Sürdürülebilir Turizm - % 0
Uluslararası Gastronomi - -
Uluslararası Konaklama İşletmeciliği - % 0
Uzmanlık Alan Dersi I % 0 -
Yeterlilik - -
Yönetim ve Örgüt Teoreminde Temel Okumalar - % 0