Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Temel Meslek Dersi Uzmanlık / Alan Dersleri Destek Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği % 0 - - - -
Bilimsel Yazmaya Giriş - - - - -
Biyoistatistik - - % 5 - -
Diyabet ve Metabolizma Hemşireliği - % 0 - - -
Evde Bakım Hemşireliği - % 5 - - -
Fizyopatoloji - % 0 - - -
Geriatri Hemşireliği - % 5 - - -
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi - - % 0 - -
Hemşirelik ve Etik - - % 100 - -
İç Hastalıkları Hemşireliği I - % 100 - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği II % 5 - - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği YL Seçmeli Dersler - - - - -
Onkoloji Hemşireliği - % 100 - - -
Sağlık Hizmetlerinde İletişim - - - - % 5
Sağlık Politikaları - - % 100 - -
Seminer - % 100 - - -
Tamamlayıcı ve Bütünleşik Sağlık Uygulamaları ile Fonksiyonel Tıp - % 0 - - -
Tez Çalışması - % 100 - - -
Uzmanlık Alan Dersi - % 5 - - -
Yoğun Bakım Hemşireliği - % 0 - - -