Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Seçmeli Zorunlu
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirelik % 100 -
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği - % 100
Bilimsel Yazmaya Giriş - % 100
Biyoistatistik - % 100
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği I - % 100
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II - % 100
Doğuma Hazırlık Eğitimi % 100 -
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi % 100 -
Hemşirelik ve Etik - % 100
İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinde Hemşirelik % 100 -
KSH SEÇMELİ DERSLER - -
Sağlık Hizmetlerinde İletişim - % 100
Sağlık Politikaları - % 100
Seminer - % 100
Tez Çalışması - % 100
Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı % 100 -
Uzmanlık Alan Dersi - % 100
Üreme Sağlığı % 100 -