Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Hemşirelik Esasları Eğitimi I (Zorunlu) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I (Zorunlu) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II (Zorunlu) Hemşirelik Esasları Eğitimi II (Zorunlu) Biyoistatistik (Seçmeli) Hasta Bakım Süreci (Seçmeli) Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi (Seçmeli) Seminer (Zorunlu) Hasta Güvenliği (Seçmeli) Hemşirelik Bakım Modelleri (Seçmeli) Fizyopatoloji ve Hemşirelik I (Seçmeli) Fizyopatoloji ve Hemşirelik II (Seçmeli) Hemşirelikte Etik (Seçmeli) Sağlık İletişimi (Seçmeli) Klinik Karar Verme (Seçmeli) Kültürel Farkındalık (Seçmeli) Sağlık Sistemi ve Temel Politikalar (Seçmeli)
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği % 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Biyoistatistik - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizyopatoloji ve Hemşirelik I - - - - - - - - - - % 0 - - - - - -
Fizyopatoloji ve Hemşirelik-II - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hasta Bakım Süreci - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hasta Güvenliği - - - - - - - - % 0 - - - - - - - -
Hemşirelik Bakım Modelleri - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Esasları Eğitimi I % 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Esasları Eğitimi II - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Esasları YL Seçmeli Ders - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Bilgi Teknolojileri - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Etik - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar I - % 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II - - - - - - - - - - - - - - - - -
Klinik Karar Verme - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kültürel Farkındalık - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sağlık İletişimi - - - - - - - - - - - - - % 0 - - -
Sağlık Sistemi ve Temel Politikalar - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seminer - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi - - - - - - - - - - - - - - - - -