Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Temel Meslek Dersleri Uzmanlık/ Alan Dersleri Destek Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
17. Yüzyıl Felsefe Metinleri - - % 100 -
17. Yüzyıl Felsefesi % 100 - - -
18. Yüzyıl Felsefesi % 100 - - -
19. Yüzyıl Felsefesi % 100 - - -
20. Yüzyıl Felsefesi I % 100 - - -
20. Yüzyıl Felsefesi II % 100 - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler - - - -
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler - - - -
Ahlak Psikolojisi - - - -
Arkeolojide Felsefi Yaklaşımlar - - - -
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I - - % 100 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - % 100 -
Beden Felsefesi % 30 % 70 % 70 -
Beden Sosyolojisi - - % 100 -
Bilim Felsefesi % 100 - - -
Bilim Tarihi % 35 - % 65 -
Bitirme Tezi I - - % 100 % 25
Bitirme Tezi II - - % 100 % 25
Biyoloji Felsefesi - % 100 - -
Çevre Biyolojisi - % 100 % 70 % 30
Çevre Felsefesi - % 0 % 75 -
Değer Felsefesi % 100 - - -
Değişim Sosyolojisi - - % 100 -
Dil Felsefesi % 100 - - -
Din Felsefesi - - % 100 -
Eğitim Felsefesi % 30 - % 70 -
Eğitim Psikolojisi - - % 100 -
Eleştirel Düşünme - - % 100 -
Empirizm - - % 100 -
Epistemoloji % 100 - - -
Eski Yunan ve Roma Tarihi - - % 100 -
Estetik % 100 - - -
Etik % 100 - - -
Etkili ve Güzel Konuşma - - - % 100
Felsefe Metinleri I - - % 100 -
Felsefe Metinleri II - - % 100 -
Felsefe ve Edebiyat - - % 100 -
Felsefe ve Sanat % 30 - % 70 -
Felsefe ve Sinema % 30 - % 70 -
Felsefede Güncel Problemler - % 100 - -
Felsefede Romantizm - - % 100 -
Felsefenin Temel Problemleri % 100 - - -
Felsefeye Giriş % 100 - - -
Felsefi Antropoloji - % 50 % 50 -
Feminist Felsefe - % 70 % 30 -
Fenomenoloji % 30 - % 70 -
Frankfurt Okulu - % 60 % 40 -
Gelişim Psikolojisi - - % 100 -
Girişimcilik I - - - % 100
Girişimcilik II - - - % 100
Heidegger - % 70 % 30 -
Helenistik Dönem Tarihi - - - -
Hermeneutik - - - -
İlkçağ Felsefesi I % 100 - - -
İlkçağ Felsefesi II % 100 - - -
İnsan Hakları - - % 80 % 20
İslam Felsefesi - - % 100 -
KARİYER PLANLAMA - - % 50 -
Kent Sosyolojisi - - % 100 -
Kişilik Kuramları - - % 100 -
Klasik Çağ Mimarisi - - % 100 -
Klasik Mantık % 100 - - -
Kültür Sosyolojisi - - % 100 -
Kültür Tarihi - - - -
Metafelsefe % 30 % 40 % 30 -
Metafizik Problemler - - % 100 -
Metinlerle Augustinus - - % 100 -
Metinlerle Spinoza - - % 100 -
Mitoloji - - % 100 -
Modern Edebiyat Kuramları - - % 100 -
Modern Mantık % 100 - - -
Naturalizm - % 30 % 70 -
Ontoloji % 100 - - -
Ortaçağ Felsefe Metinleri - - % 100 -
Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi % 100 - - -
Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı - - % 100 -
Özgürlük Problemi - % 35 % 65 -
Postmodernizm % 100 % 50 % 100 -
Postyapısalcılık - % 40 % 60 -
Pragmatizm - % 40 % 60 -
Psikoloji Tarihi - - % 100 -
Psikolojiye Giriş - - % 100 -
Sartre ve Camus'de Varoluş Sorunu - % 50 % 50 -
Siyaset Felsefesi % 80 % 20 - -
Sosyal Psikoloji - - % 100 -
Sosyoloji Tarihi - - % 100 -
Sosyolojiye Giriş % 20 - % 80 -
Tarih Felsefesi - - % 100 -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I - - % 10 % 90
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II - - - % 100
Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi - - - -
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi - - - -
Türk Dili I - - % 20 % 80
Türk Dili II - - % 70 % 30
Türkiye'de Felsefe - % 30 % 70 -
Uygulamalı Etik - - % 50 % 50
Varoluşçuluk - % 70 % 30 -
Yabancı Dil I % 100 - - -
Yabancı Dil II % 100 - - -
Zihin Felsefesi - % 50 % 50 -