Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Temel Meslek Dersleri Uzmanlık Alan Dersleri Destek Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Ahşap Heykel I - - - - -
Ahşap Heykel II - - - - -
Ahşap Heykel III - - - - -
Ahşap Heykel IV - - - - -
Artistik Anatomi I % 75 % 25 - - -
Artistik Anatomi II % 75 % 25 - - -
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - -
Bilgisayar Destekli Heykel I - - - - -
Bilgisayar Destekli Heykel II - - - - -
Bilgisayar Destekli Heykel III - - - - -
Bilgisayar Destekli Heykel IV - - - - -
Çağdaş Sanat I - - - - -
Çağdaş Sanat II % 75 - % 25 - -
Çağdaş Türk Heykel Tarihi I - - % 20 - -
Çağdaş Türk Heykel Tarihi II % 50 - % 50 - -
Desen I % 100 - - - -
Desen II % 100 - - - -
Desen III % 100 - - - -
Desen IV % 100 - - - -
Disiplinlerarası Sanat I - - - - -
Disiplinlerarası Sanat II - - - - -
Estetik I % 75 - % 25 - -
Estetik II % 100 - - - -
HEYKEL 1.YY SEÇMELİ GRUP - - - - -
HEYKEL 2.YY SEÇMELİ GRUP - - - - -
Heykel Atölyesi I % 75 % 25 - - -
Heykel Atölyesi II % 75 % 25 - - -
Heykel Atölyesi III % 75 % 25 - - -
Heykel Atölyesi IV % 75 % 25 - - -
Heykel Atölyesi V - - - - -
Heykel Atölyesi VI - - - - -
Heykel ve Çevre II - - - - -
Heykel ve Çevre I - - - - -
Heykel ve Video I % 50 - % 25 % 25 -
Heykel ve Video II % 50 - % 25 % 25 -
İngilizce I - - - - -
İngilizce II - - - - -
Metal Heykel I - - - - -
Metal Heykel II - - - - -
Metal Heykel III - - - - -
Metal Heykel IV - - - - -
Metal Heykel Teknikleri % 100 - - - -
Mitoloji ve ikonografi - - - - -
Mitoloji ve İkonografi II - - % 10 - -
Sanat Eserlerinin İncelenmesi I - - - - -
Sanat Eserlerinin İncelenmesi II % 25 - % 75 - -
Sanat Felsefesi - - % 20 - -
Sanat Kavramlarına Giriş I - - - - -
Sanat Kavramlarına Giriş II % 100 - - - -
Sanat Sosyolojisi - - - - -
Sanat Tarihi I - - - - -
Sanat Tarihi II % 100 - - - -
Sanat Tarihi III % 100 - - - -
Sanat Tarihi IV % 100 - - - -
Sanatsal Yaratım Süreci % 25 - % 75 - -
Sanatta Disiplinlerarasılık - - % 100 - -
SEÇMELİ ATÖLYE I - - - - -
SEÇMELİ ATÖLYE II - - - - -
SEÇMELİ ATÖLYE III - - - - -
SEÇMELİ ATÖLYE IV - - - - -
SEÇMELİ DERS I - - - - -
SEÇMELİ DERS II - - - - -
Sergileme Yöntemleri I % 25 % 25 % 50 - -
Sergileme Yöntemleri II % 25 % 25 % 50 - -
Taş - Ahşap Heykel Teknikleri % 100 - - - -
Taş Heykel I - % 100 - - -
Taş Heykel II - % 100 - - -
Taş Heykel III - % 100 - - -
Taş Heykel IV - % 100 - - -
Teknik Atölye I - - - - -
Teknik Atölye II - - - - -
Temel Heykel Atölyesi I % 75 % 25 - - -
Temel Heykel Atölyesi II % 75 % 25 - - -
Temel Sanat Eğitimi I % 50 % 50 - - -
Temel Sanat Eğitimi II % 100 - - - -
Türk Dili I - - - - % 0
Türk Dili II - - - - % 0