Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Destek Dersleri Temel Mesleki Dersler Uzmanlık / Alan Dersleri
Açık ve Uzaktan Öğrenme % 0 - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 - % 0 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 - % 0 -
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele % 0 - -
Beslenme ve Sağlık % 0 - -
Bilim Tarihi ve Felsefesi % 0 - -
Bilim ve Araştırma Etiği % 0 - -
Bilişim Teknolojileri - % 0 -
Çeviri - % 0 -
Çocuk Psikolojisi - % 0 -
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 - % 0 -
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 - % 0 -
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu - % 0 -
Dil Edinimi - % 0 -
Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 - % 0 -
Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 - % 0 -
Dil ve Toplum - % 0 -
Dilbilimi 1 - % 0 -
Dilbilimi 2 - % 0 -
Dinleme ve Sesletim 1 - - % 0
Dinleme ve Sesletim 2 - % 0 -
Dünya İngilizceleri ve Kültür - % 0 % 0
Edimbilimi ve Dil Öğretimi - % 0 -
Eğitim Antropolojisi % 0 - -
Eğitim Felsefesi - % 0 -
Eğitim Hukuku - % 0 -
Eğitim Psikolojisi - - % 0
Eğitim Sosyolojisi - % 0 -
Eğitim Tarihi % 0 - -
Eğitimde Ahlâk ve Etik - - % 0
Eğitimde Araştırma Yöntemleri - % 0 -
Eğitimde Drama % 0 % 0 -
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - % 0 -
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler % 0 - -
Eğitimde Program Geliştirme % 0 % 0 -
Eğitimde Proje Hazırlama - % 0 -
Eğitime Giriş - % 0 -
Ekonomi ve Girişimcilik - % 0 -
Eleştirel Okuma ve Yazma - - % 0
Eleştirel ve Analitik Düşünme - % 0 -
Geleneksel Türk El Sanatları % 0 - -
Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi - % 0 -
İngiliz Edebiyatı 1 - % 0 -
İngiliz Edebiyatı 2 - % 0 -
İngilizce Ders Kitabı İncelemesi - - % 0
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 - % 0 -
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2 - % 0 -
İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları - % 0 -
İngilizce Öğretim Programları - % 0 -
İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme - % 0 -
İngilizce Öğretiminde Drama - - % 0
İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı - % 0 -
İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama - % 0 -
İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - % 0 -
İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi - - % 0
İngilizcenin Yapısı - % 0 -
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi - - % 0
İnsan İlişkileri ve İletişim % 0 - -
Kapsayıcı Eğitim - % 0 -
Karakter ve Değer Eğitimi - % 0 -
Kariyer Planlama - - -
Kariyer Planlama ve Geliştirme % 0 - -
Karşılaştırmalı Eğitim - % 0 -
Kitle İletişiminde İngilizce - - % 0
Kültür ve Dil % 0 - -
Medya Okuryazarlığı % 0 - -
Mesleki İngilizce % 0 - -
Mikro Öğretim - % 0 -
Müze Eğitimi - % 0 -
Okul Dışı Öğrenme Ortamları - % 0 -
Okullarda Rehberlik % 0 - -
Okuma Becerileri 1 - % 0 -
Okuma Becerileri 2 - - % 0
Öğrenme Güçlüğü - % 0 -
Öğretim İlke ve Yöntemleri - % 0 -
Öğretim Teknolojileri - % 0 -
Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama % 0 - -
Öğretmenlik Uygulaması I - % 0 -
Öğretmenlik Uygulaması II - % 0 -
Özel Eğitim ve Kaynaştırma - - % 0
Sanat ve Estetik % 0 - -
Seçmeli 1 - - -
Seçmeli 1 - - -
Seçmeli 1 - - -
Seçmeli 2 - - -
Seçmeli 2 - - -
Seçmeli 3 - - -
Seçmeli 3 - - -
Seçmeli 4 - - -
Seçmeli 4 - - -
Seçmeli 5 - - -
Seçmeli 6 - - -
Seçmeli 6 - - -
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi - % 0 -
Sınıf Yönetimi - % 0 -
Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi - % 0 % 0
Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi - - % 0
Sözlü İletişim Becerileri 1 - - % 0
Sözlü İletişim Becerileri 2 - % 0 -
Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim - % 0 -
Topluma Hizmet Uygulamaları % 0 - -
Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi - % 0 -
Türk Dili 1 - % 0 -
Türk Dili 2 - % 0 -
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - - % 0
Türk Eğitim Tarihi - % 0 -
Türk Halk Oyunları % 0 - -
Türk İşaret Dili % 0 - -
Türk Kültür Coğrafyası % 0 - -
Türk Musikisi % 0 - -
Türk Sanatı Tarihi % 0 - -
Yabancı Dil 1 % 0 - -
Yabancı Dil 2 - % 0 -
Yazma Becerileri 1 - % 0 -
Yazma Becerileri 2 - % 0 -
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme - % 0 -