Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Temel Meslek Dersleri Uzmanlık/Alan Dersleri Destek Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
5.YY Seçmeli Grubu - - - - -
6.YY Seçmeli Grubu - - - - -
Akışkanlar Mekaniği % 50 % 50 - - -
Algılama ve Veri Toplama - % 75 % 25 - -
Algılayıcılar ve Eyleyiciler % 100 - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - % 100
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - % 100 - -
Bilgisayar Destekli Prototipleme I - % 75 % 25 - -
Bilgisayar Destekli Prototipleme II - % 75 % 25 - -
Bilgisayar Destekli Teknik Resim - - % 75 % 25 -
Bilgisayar Destekli Üretim - - % 75 % 25 -
Bilgisayar Programlama ve Algoritma I - - % 100 - -
Bilgisayar Programlama ve Algoritma II - - % 100 - -
Bilgisayarla Görü - - - - -
Bilim Tarihi ve Felsefesi - - - - % 100
Bilişim Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler - - % 100 - -
Bitirme Projesi - % 75 - % 25 -
Biyomekatronik Sistemler - % 100 - - -
Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları - % 100 - - -
CNC Programlamaya Giriş - % 75 - - -
Çevre ve Enerji - - - - % 100
Davranış Bilimine Giriş - - - - % 100
Ders Bloğu Seçmeli Grubu - - - - -
Diferansiyel Denklemler % 75 - % 25 - -
Dijital Kontrol - % 75 % 25 - -
Dijital Ölçmeler - - % 100 - -
Dinamik - - % 100 - -
Elektrik Devre Temelleri - % 50 % 50 - -
Elektrik Makineleri % 100 - - - -
Elektrik Motor Sürücüleri - % 75 % 25 - -
Elektromekanik Sistemler - % 75 % 25 - -
Elektronik I - % 75 % 25 - -
Elektronik II - % 75 % 25 - -
Endüstri İlişkileri - - % 100 - -
Endüstriyel Ölçmeler ve Uygulamaları - - % 100 - -
Enerji Dönüşüm Sistemleri - - % 100 - -
Esnek İmalat Sistemleri - - % 100 - -
Eşzamanlı Geometrik Boyutlandırma - - % 100 - -
Fizik I - - % 100 - -
Fizik II - - % 100 - -
Girişimcilik I - - - - % 100
Girişimcilik II - - - - % 100
Girişimcilik(3) - - - - % 100
Görüntü İşleme - - % 100 - -
Güç Elektroniği - % 75 % 25 - -
Hidrolik ve Elektrohidrolik - % 75 % 25 - -
Isı Transferi - - % 100 - -
İleri Mikroişlemciler - % 75 % 25 - -
İletişim Tekniği - - - - % 100
İngilizce I - - - - -
İngilizce II - - - - % 100
İş Güvenliği - - - - % 100
İş Hukuku - - - - % 100
İş Psikolojisi - - - - % 100
İşaret Dili - - - - % 100
İşletme Yönetimi - - - - % 100
İşletmede Mesleki Eğitim - - - - -
Kalite Yönetim Sistemleri ve Uygulaması - - % 100 - -
Kariyer Planlama - - - - % 20
Kimya - - % 100 - -
Kontrol Sistemlerine Giriş % 100 - - - -
Kültür Tarihi - - - - % 100
Lineer Cebir - - - - -
Makine Elemanları % 75 % 25 - - -
Makine Öğrenmesine Giriş - % 100 - - -
Matematik I - - % 100 - -
Matematik II - - % 100 - -
Mekanik Titreşimler % 75 % 25 - - -
Mekanizma Tekniği % 75 % 25 - - -
Mekatronik Mühendisliğine Giriş % 75 % 25 - - -
Mekatronik Sistem Tasarımı % 75 % 25 - - -
Meslek Hastalıkları - - - - % 100
Mesleki İngilizce I - % 25 - - % 100
Mesleki İngilizce II - % 25 - - % 100
Mikroişlemciler ve Uygulamaları - % 25 % 75 - -
Mikromakineler - % 25 % 75 - -
Mukavemet - % 25 % 75 - -
Mühendisler İçin Yönetim - - - % 50 % 50
Mühendislik Ekonomisi - - - % 50 % 50
Mühendislik Etiği - - - - % 100
Mühendislik Malzemeleri % 75 % 25 - - -
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi - % 75 % 25 - -
Otomotiv Mekatroniği - % 50 % 50 - -
Pnömatik ve Elektropnömatik % 75 % 25 - - % 100
Programlanabilir Lojik Kontrolörler % 75 % 25 - - -
Proses Kontrol - % 25 % 75 - -
Prototip Tasarımı - % 100 - - -
Robot Mekaniği - % 100 - - -
Robot Mühendisliği - % 100 - - -
Sanal Üretim Tasarımı ve Optimizasyonu - - % 100 - -
Sanat Tarihi - - - - % 100
Sanayide Mekatronik Uygulamaları - - % 100 - -
Sayısal Analiz - - % 100 - -
Sayısal Elektronik - % 75 - % 25 -
Sayısal Programlama - - % 100 - -
SCADA Sistemleri - % 100 - - -
Seçmeli Grubu - - - - -
Sinyal İşleme - - % 100 - -
Sistem Bakımı ve Hata Arama - % 100 - - -
Sivil Toplum Organizasyonları - - - - % 100
Sonlu Elemanlar % 100 - - - -
Statik % 75 % 25 - - -
Teknik Resim - % 100 - - -
Teknoloji Felsefesi - - - - % 100
Teknoloji Stratejileri Geliştirme - - - % 100 -
Termodinamik - % 100 % 100 - -
Tersine Mühendislik - % 100 - - -
Toplam Kalite Yönetimi - - - - % 100
Trafik Güvenliği - - - - % 100
Türk Dili I - - - - % 0
Türk Dili II - - - - % 100
Uygarlık Tarihi - - - - % 100
Üniversite Seçmeli Grubu - - - - -
Üretim Teknikleri ve Uygulamaları % 100 - - - -
Yapay Zeka Sistemleri - % 100 - - -
Yurtdışı Staj Etkinliği(5) - % 100 - - -