Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Zorunlu Seçmeli
Kişilik Kuramları II % 100 -
Adli Psikoloji - % 100
Ahlak Psikolojisi - % 100
Aile ve Gelişim - % 100
Alan İçi - Alan Dışı Seçmeli Ders - -
Alan İçi Seçmeli Ders - -
Alan Uygulamaları - % 100
Araştırma Yöntemleri I % 100 -
Araştırma Yöntemleri II % 100 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I % 100 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II % 100 -
Bağımlılık ve Psikoloji - % 100
Bellek - % 100
Bilişsel Psikoloji I % 100 -
Bilişsel Psikoloji II % 100 -
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular I - % 100
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular II - % 100
Bitirme Tezi I - % 100
Bitirme Tezi II - % 100
Cinsel Sağlık Eğitimi - % 100
Çevre Psikolojisi - % 100
Çocuk Psikopatolojisi - % 100
Çocuk ve Genç Suçluluğu - % 100
Davranış Analizi - % 100
Deneysel Psikoloji - % 100
Deneysel Sosyal Psikoloji - % 100
Eğitim Psikolojisi - % 100
Ekonomi ve Toplum % 100 -
Eleştirel Düşünme % 100 -
Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular - % 100
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi - % 100
Evrimsel Psikoloji - % 100
Felsefe ve Sanat - % 100
Felsefeye Giriş % 100 -
Feminist Felsefe - % 100
Fizyolojik Psikoloji % 100 -
Gelişim Psikolojisi I % 100 -
Gelişim Psikolojisi II % 100 -
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular I - % 100
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular II - % 100
Gözlem ve Görüşme Teknikleri I % 100 -
Gözlem ve Görüşme Teknikleri II % 100 -
Grup Süreçleri - % 100
İletişim Psikolojisi - % 100
İnsan Hakları - % 100
İstatistik I % 100 -
İstatistik II % 100 -
Kariyer Planlama % 0 -
Kent sosyolojisi - % 100
Kişilik Kuramları I % 100 -
Klinik Psikoloji % 100 -
Klinik Psikolojide Seçme Konular I - % 100
Klinik Psikolojide Seçme Konular II - % 100
Kültür Sosyolojisi - % 100
Kültür ve İnsanlık tarihi - % 100
Kültürlerarası Psikoloji - % 100
Mitoloji - % 100
Nitel Araştırma Yöntemleri - % 100
Ölçme ve Değerlendirme % 100 -
Örgütlerde Bireysel Ayrılıklar - % 0
Psikanalitik Kuramlar - % 100
Psikofarmakoloji - % 100
Psikoloji Tarihi % 100 -
Psikoloji ve Sinema - % 100
Psikolojide Etik İlkeler % 100 -
Psikolojik Testler - % 100
Psikolojiye Giriş I % 100 -
Psikolojiye Giriş II % 100 -
Psikopatoloji I % 100 -
Psikopatoloji II % 100 -
Sağlık Psikolojisi - % 100
Siyaset Psikolojisi - % 100
Sosyal Psikoloji I % 100 -
Sosyal Psikoloji II % 100 -
Sosyal Psikolojide Seçme Konular I - % 100
Sosyal Psikolojide Seçme Konular II - % 100
Sosyolojiye Giriş % 100 -
Spor Psikolojisi - % 100
Stres Yönetimi - % 100
Suç Sosyolojisi - % 100
Temel Bilgi teknolojileri Kullanımı I % 100 -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II % 100 -
Trafik Psikolojisi - % 100
Tutumlar ve Tutum Değişimi - % 100
Türk Dili I % 0 -
Türk Dili II % 100 -
Uygulamalı Sosyal Psikoloji - % 100
Üniversite Seçmeli - -
Yabancı Dil I % 100 -
Yabancı Dil II % 100 -