Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Zorunlu Seçmeli
Adli Psikoloji - % 0
Ahlak Psikolojisi - % 0
Aile ve Gelişim - % 0
Alan İçi - Alan Dışı Seçmeli Ders - -
Alan İçi Seçmeli Ders - -
Alan Uygulamaları - % 0
Araştırma Yöntemleri I % 100 -
Araştırma Yöntemleri II % 100 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I % 100 -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II % 100 -
Bağımlılık ve Psikoloji - % 0
Bellek - % 0
Bilişsel Psikoloji I % 100 -
Bilişsel Psikoloji II % 100 -
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular I - % 0
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular II - % 0
Bitirme Tezi I - % 0
Bitirme Tezi II - % 0
Çevre Psikolojisi - % 0
Çocuk Psikopatolojisi - % 0
Davranış Analizi - -
Deneysel Psikoloji - % 0
Eğitim Psikolojisi - % 0
Ekonomi ve Toplum % 100 -
Eleştirel Düşünme % 100 -
Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular - % 0
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi - % 0
Evrimsel Psikoloji - % 100
Felsefe ve Sanat - % 0
Felsefeye Giriş % 100 -
Feminist Felsefe - % 0
Fizyolojik Psikoloji % 0 -
Gelişim Psikolojisi I % 100 -
Gelişim Psikolojisi II % 100 -
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular - -
Gözlem ve Görüşme Teknikleri % 0 -
Grup Süreçleri - % 0
İletişim Psikolojisi - % 100
İnsan Hakları - % 100
İstatistik I % 100 -
İstatistik II % 100 -
Kariyer Planlama - -
Kent sosyolojisi - % 100
Klinik Psikoloji % 0 -
Klinik Psikolojide Seçme Konular I - % 0
Klinik Psikolojide Seçme Konular II - % 0
Kültür Sosyolojisi - % 0
Kültür ve İnsanlık tarihi - % 100
Kültürlerarası Psikoloji - % 0
Mitoloji - % 100
Nitel Araştırma Yöntemleri - % 0
Ölçme ve Değerlendirme % 0 -
Psikanalitik Kuramlar - % 0
Psikofarmakoloji - % 0
Psikoloji Tarihi % 0 -
Psikoloji ve Sinema - % 100
Psikolojide Etik İlkeler % 0 -
Psikolojik Testler - % 0
Psikolojiye Giriş I - -
Psikolojiye Giriş II % 100 -
Psikopatoloji I % 0 -
Psikopatoloji II % 0 -
Sağlık Psikolojisi - % 100
Siyaset Psikolojisi - % 0
Sosyal Psikoloji I % 100 -
Sosyal Psikoloji II % 100 -
Sosyal Psikolojide Seçme Konular I - % 0
Sosyal Psikolojide Seçme Konular II - % 0
Sosyolojiye Giriş % 100 -
Spor Psikolojisi - % 0
Stres Yönetimi - % 100
Suç Sosyolojisi - % 0
Temel Bilgi teknolojileri Kullanımı I % 100 -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II % 100 -
Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi % 0 -
Trafik Psikolojisi - % 0
Tutumlar ve Tutum Değişimi - % 0
Türk Dili I % 100 -
Türk Dili II % 100 -
Üniversite Seçmeli - -
Yabancı Dil I % 100 -
Yabancı Dil II % 100 -