Ders Bilgileri

Bologna Yılı
Dersler Temel Meslek Dersleri Uzmanlık Alan Dersleri Destek Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Beceri Dersleri
Altayistik - % 100 - - -
Anadolu ve Rumeli Ağızları - % 100 - - -
Anlambilim - % 100 - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - % 100 - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - % 100 - -
Batı Edebiyatı - % 100 - - -
Belagat - % 100 - - -
Bilim Tarihi - % 100 - - -
Bilimsel Araştırma Yöntemleri - % 100 - - -
Çağatay Türkçesi - % 100 - - -
Çağdaş Eleştiri Kuramları - % 100 - - -
Çağdaş Türk Lehçeleri I - % 100 - - -
Çağdaş Türk Lehçeleri II - % 100 - - -
Çağdaşlaşma ve Edebiyat - % 100 - - -
Çocuk Edebiyatı - % 100 - - -
Diksiyon - % 100 - - -
Dil ve Edebiyat Araştırma Yöntemleri % 100 - - - -
Doğaçlama I - - % 50 - % 50
Doğaçlama II - - % 50 - % 50
Doğaçlama III - - % 50 - % 50
Doğaçlama IV - - % 50 - % 50
Doğu Dilleri : Arapça I - - % 100 - -
Doğu Dilleri : Arapça II - - % 100 - -
Doğu Dilleri : Farsça I - - % 100 - -
Doğu Dilleri : Farsça II - - % 100 - -
Dünya Edebiyatları - - % 100 - -
Edebi Akımlar - % 100 - - -
Edebi Eleştiri I - % 100 - - -
Edebi Eleştiri II - % 100 - - -
Edebî Üsluplar ve Sebk-i Hindî - % 100 - - -
Edebiyat Bilgileri I % 75 % 25 - - -
Edebiyat Bilgileri II % 75 % 25 - - -
Edebiyat Teorileri I - % 100 - - -
Edebiyat Teorileri II - % 100 - - -
Edebiyat ve Felsefe % 100 - - - -
Edebiyat ve Müzik I - % 75 % 25 - -
Edebiyat ve Müzik II - % 75 % 25 - -
Edebiyat ve Sinema - % 75 % 25 - -
Edebiyat ve Sosyoloji % 100 - - - -
Eğitim Psikolojisi - - - - -
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - - - - -
Eğitime Giriş - - - - -
Eleştirel Okuma - - % 100 - -
Eski Anadolu Türkçesi - % 100 - - -
Eski Türk Edebiyatı I % 75 % 25 - - -
Eski Türk Edebiyatı II % 75 % 25 - - -
Eski Türk Edebiyatı III % 75 % 25 - - -
Eski Türk Edebiyatı IV % 75 % 25 - - -
Eski Türk Edebiyatı V % 75 % 25 - - -
Eski Türk Edebiyatı VI % 75 % 25 - - -
Eski Türk Edebiyatı VII % 75 % 25 - - -
Eski Türk Edebiyatı VIII % 75 % 25 - - -
Eski Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah - % 100 - - -
Eski Türk Edebiyatında Hikaye - % 100 - - -
Eski Türk Edebiyatında Tarzlar - - - - -
Eski Türk Edebiyatında Türler - - - - -
Eski Uygur Türkçesi % 100 - - - -
Etimoloji - % 100 - - -
Genel Dil Bilim - - % 100 - -
Girişimcilik I - - - - % 100
Göstergebilim - % 100 - - -
Güzel Konuşma ve Yazma - - % 100 - -
Halk Bilimi I - % 100 - - -
Halk Bilimi II - % 100 - - -
Harezm Türkçesi - % 100 - - -
Karahanlı Türkçesi % 100 - - - -
Kariyer Planlama - - - - -
Karşılaştırmalı Edebiyat - - % 100 - -
Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatı - % 100 - - -
Kıpçak Türkçesi - % 100 - - -
Kompozisyon I - - - - % 0
Kompozisyon II % 75 % 25 - - -
Matematiksel Bakış - - % 100 - -
Mazmunlar - % 100 - - -
Medya Okuryazarlığı - - - - % 100
Mensur Eser Türleri - % 100 - - -
Metinbilim - % 100 - - -
Mitoloji - - % 100 - -
Orhon Türkçesi % 100 - - - -
Osmanlı Türkçesi Grameri I % 100 - - - -
Osmanlı Türkçesi Grameri II % 100 - - - -
Osmanlı Türkçesine Giriş I % 100 - - - -
Osmanlı Türkçesine Giriş II % 100 - - - -
Oyunculuk I - - % 50 - % 50
Oyunculuk II - - % 50 - % 50
Oyunculuk III - - % 50 - % 50
Oyunculuk IV - - % 50 - % 50
Öğretim İlke ve Yöntemleri - - - - -
Öğretim Teknolojileri - - - - -
Öğretmenlik Uygulaması - - - - -
Özel Öğretim Yöntemleri - - - - -
Pedagojik Formasyon 3YY - - - - -
Pedagojik Formasyon 4YY - - - - -
Pedagojik Formasyon 5YY - - - - -
Pedagojik Formasyon 6YY - - - - -
Pedagojik Formasyon 7YY - - - - -
Rehberlik ve Özel Eğitim - - - - -
Roman Çözümlemeleri - % 100 - - -
Seminer I - % 100 - - -
Seminer II - % 100 - - -
Sınıf Yönetimi - - - - -
Sözlükbilim - % 100 - - -
Şiir Çözümlemeleri - % 100 - - -
Şiir Poetikaları - % 100 - - -
Şuara Tezkireleri - % 100 - - -
Tasavvufi Türk Edebiyatı I - % 100 - - -
Tasavvufi Türk Edebiyatı II - % 100 - - -
TDE 3. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU - - - - -
TDE 4. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU - - - - -
TDE 5. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU - - - - -
TDE 6. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU - - - - -
TDE 7. YARIYIL SEÇMELİ DERS GRUBU - - - - -
TDE 8. YARIYIL SEÇNELİ DERS GRUBU - - - - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I % 100 - - - -
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II % 100 - - - -
Tiyatro Tarihi - - % 100 - -
Türk Dili Tarihi - % 100 - - -
Türk Dili ve Edebiyatının Öğretimi - - % 100 - -
Türk Dünyası Edebiyatları I - % 100 - - -
Türk Dünyası Edebiyatları II - % 100 - - -
Türk Edebiyatının Klasikleri - - % 100 - -
Türk Halk Edebiyatı I % 75 % 25 - - -
Türk Halk Edebiyatı II % 75 % 25 - - -
Türk Halk Edebiyatı III % 75 % 25 - - -
Türk Halk Edebiyatı IV % 75 % 25 - - -
Türk Halk Edebiyatı V % 75 % 25 - - -
Türk Halk Edebiyatı VI % 75 % 25 - - -
Türk Kültür Tarihi - - % 100 - -
Türk Mitolojisi - % 60 % 40 - -
Türk Şerh Edebiyatı - % 100 - - -
Türkçenin Güncel Soruları - - % 100 - -
Türkçenin Öğretimi % 75 - - - % 25
Türkiye Türkçesi Grameri I % 75 % 25 - - -
Türkiye Türkçesi Grameri II % 100 % 25 - - -
Türkiye Türkçesi Sözdizimi I % 100 - - - -
Türkiye Türkçesi Sözdizimi II % 100 - - - -
Üniversite Seçmeli - - - - -
Yabancı Dil I % 100 - - - -
Yabancı Dil II % 100 - - - -
Yaratıcı Drama I - - % 50 - % 50
Yaratıcı Drama II - - % 50 - % 50
Yazma Eserler - % 100 - - -
Yeni Türk Edebiyatı I % 75 % 25 - - -
Yeni Türk Edebiyatı II % 75 % 25 - - -
Yeni Türk Edebiyatı III % 75 % 25 - - -
Yeni Türk Edebiyatı IV % 75 % 25 - - -
Yeni Türk Edebiyatı V % 75 % 25 - - -
Yeni Türk Edebiyatı VI % 75 % 25 - - -
Yeni Türk Edebiyatı VII % 75 % 25 - - -
Yeni Türk Edebiyatı VIII % 75 % 25 - - -
Yeni Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah - % 100 - - -
Yorum Bilim - % 100 - - -